Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
865397 Horný Jatov Šaľa 56,39
865427 Trnovec nad Váhom Šaľa 106,69
865435 Trnovo Martin 33,41
865443 Tročany Bardejov 9,13
865451 Trpín Krupina 30,30
865460 Trsťany Košice - okolie 40,00
865478 Trstená Tvrdošín 26,48 *
865486 Trstená na Ostrove Dunajská Streda 109,77
865494 Trstené Liptovský Mikuláš 22,76
865508 Trstené pri Hornáde Košice - okolie 45,61
865524 Trstice Galanta 156,40 *
865532 Tŕstie Považská Bystrica 27,73
865559 Trstín Trnava 58,41
865567 Trubín Žiar nad Hronom 12,00
865575 Tuhár Lučenec 39,16 *
865583 Tuhrina Prešov 18,36
865605 Tuchyňa Ilava 14,09
865613 Tulčík Prešov 22,47
865630 Chorvatice Levice 74,50
865648 Tupá Levice 71,87
865656 Turá Levice 111,62
865702 Turá Lúka Myjava 12,06
865788 Turany Martin 22,68
865796 Turany nad Ondavou Stropkov 23,34
865800 Vyšný Hrabovec Stropkov 20,67
865818 Turcovce Humenné 14,95
865826 Dolný Turček Turčianske Teplice 6,51
865834 Horný Turček Turčianske Teplice 6,66
865842 Turčianky Partizánske 30,12
865851 Turčianska Štiavnička Martin 19,39
865869 Turčianske Kľačany Martin 17,98
865877 Turčianske Teplice Turčianske Teplice 48,55
865907 Turčiansky Ďur Martin 39,73
865923 Turčiansky Michal Turčianske Teplice 34,12
865931 Turčiansky Peter Martin 36,41
865940 Turčok Revúca 15,47
865958 Tureň Senec 90,39
865966 Zonc Senec 87,10
865974 Turíčky Poltár 28,60
865982 Turie Žilina 16,50
865991 Turík Ružomberok 16,95
866008 Háj Košice - okolie 27,41
866016 Turňa nad Bodvou Košice - okolie 32,71
866024 Turová Zvolen 20,58
866075 Turkov Čadca 44,20 *
866083 Turzovka Čadca 28,68 *
866121 Tušice Michalovce 46,90
866130 Tušická Nová Ves Michalovce 35,58
866148 Tužina Prievidza 7,40
866156 Tvarožná Kežmarok 15,00
866164 Tvrdomestice Topoľčany 49,99
866172 Medvedie pri Tvrdošíne Tvrdošín 33,98 *
866181 Tvrdošín Tvrdošín 16,60
866211 Tvrdošovce Nové Zámky 85,61
866237 Ubľa Snina 61,74 *
866245 Úbrež Sobrance 23,87
866253 Udavské Humenné 21,89
866261 Uderiná Lučenec 52,94
866270 Udiča Považská Bystrica 31,46 *
866318 Údol Stará Ľubovňa 16,66
866334 Uhliská Levice 47,80 *
866342 Úhorná Gelnica 37,36 *
866351 Uhorská Ves Liptovský Mikuláš 13,28
866369 Vislavce Liptovský Mikuláš 35,44 *
866377 Uhorské Poltár 63,12 *
866385 Látkovce Bánovce nad Bebravou 175,38 *
866393 Uhrovec Bánovce nad Bebravou 25,55
866407 Uhrovské Podhradie Bánovce nad Bebravou 5,09
866415 Újazd Trenčín 73,54 *
866423 Uľanka Banská Bystrica 50,78 *
866431 Úľany nad Žitavou Nové Zámky 99,88
866440 Ulič Snina 13,29
866458 Uličské Krivé Snina 13,92
866466 Uloža Levoča 18,60
866482 Uňatín Krupina 28,69
866491 Unín Skalica 69,87
866539 Urmince Topoľčany 60,49
866563 Ústie nad Priehradou Tvrdošín 32,18 *
866571 Oravské Hámre Tvrdošín 32,18 *
866580 Osada Tvrdošín 12,94 *
866598 Uzovce Sabinov 54,04 *
866628 Rakytník Rimavská Sobota 59,54 *
866644 Uzovská Panica Rimavská Sobota 48,39
866661 Uzovské Pekľany Sabinov 24,88
866679 Uzovský Šalgov Sabinov 30,89
866687 Vaďovce Nové Mesto nad Váhom 37,16 *
866695 Vagrinec Svidník 36,96 *
866709 Váhovce Galanta 111,13
866717 Vajkovce Košice - okolie 44,44
866725 Valaliky Košice - okolie 47,18
866792 Valaská Brezno 34,84 *
867195 Valaská Belá Prievidza 32,52 *
867233 Valaská Dubová Ružomberok 11,84
867250 Valča Martin 39,40
867268 Valentová Martin 47,29
867276 Valentovce Medzilaborce 43,74 *
867284 Valkovce Svidník 38,56 *
867314 Vaľkovňa Brezno 20,50
867331 Vaľkovo Poltár 22,06
867349 Vaniškovce Bardejov 16,60


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood