Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
812722 Drábsko Brezno 20,96 *
811572 Dolná Lehota Brezno 42,74 *
847828 Pohronská Polhora Brezno 22,36 *
866792 Valaská Brezno 34,84 *
809713 Čierny Balog Brezno 11,11
836907 Michalová Brezno 34,38 *
861871 Šumiac Brezno 38,82 *
806528 Brezno Brezno 19,10
848051 Polomka Brezno 16,01
822302 Jasenie Brezno 32,32 *
846121 Petrovice Bytča 57,54 *
825506 Kolárovice Bytča 25,62 *
859583 Súľov-Hradná Bytča 5,76
827746 Kotešová Bytča 70,10 *
807745 Veľká Bytča Bytča 24,59
849421 Predmier Bytča 15,29
836141 Maršová Bytča 12,33
818836 Hrabové Bytča 7,59
820598 Hvozdnica Bytča 46,72 *
807711 Hliník nad Váhom Bytča 85,30 *
861324 Štiavnik Bytča 34,38 *
816183 Hlboké nad Váhom Bytča 26,28 *
850420 Pšurnovice Bytča 25,48 *
846147 Setechov Bytča 57,54 *
807737 Mikšová Bytča 53,96 *
821772 Jablonové Bytča 27,48 *
807729 Malá Bytča Bytča 24,22
868540 Veľké Rovné Bytča 44,20 *
850357 Prusy Bánovce nad Bebravou 89,45
866385 Látkovce Bánovce nad Bebravou 175,38 *
828432 Krásna Ves Bánovce nad Bebravou 35,70 *
860972 Šišov Bánovce nad Bebravou 63,01
856096 Slatinka nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 24,16 *
810673 Dežerice Bánovce nad Bebravou 63,49
836796 Miezgovce Bánovce nad Bebravou 30,21
834360 Ľutov Bánovce nad Bebravou 22,24
818046 Horné Naštice Bánovce nad Bebravou 21,18
867993 Veľké Hoste Bánovce nad Bebravou 55,68
813222 Dubnička Bánovce nad Bebravou 76,32
835021 Malá Hradná Bánovce nad Bebravou 61,80 *
806722 Brezolupy Bánovce nad Bebravou 56,31
874990 Žitná Bánovce nad Bebravou 16,99
849332 Pravotice Bánovce nad Bebravou 70,45
811955 Dolné Držkovce Bánovce nad Bebravou 49,16
808202 Cimenná Bánovce nad Bebravou 34,86
868001 Veľké Chlievany Bánovce nad Bebravou 60,19
845833 Pečeňany Bánovce nad Bebravou 99,98 *
835510 Malé Hoste Bánovce nad Bebravou 49,74
839426 Nedašovce Bánovce nad Bebravou 58,95
874981 Radiša Bánovce nad Bebravou 12,24
835528 Malé Chlievany Bánovce nad Bebravou 91,36
815471 Haláčovce Bánovce nad Bebravou 61,39
815489 Otrhánky Bánovce nad Bebravou 66,28
812072 Dolné Naštice Bánovce nad Bebravou 133,24 *
818135 Horné Ozorovce Bánovce nad Bebravou 53,83
870897 Vysočany Bánovce nad Bebravou 64,72
847852 Pochabany Bánovce nad Bebravou 63,00
809977 Čuklasovce Bánovce nad Bebravou 40,45
821047 Chudá Lehota Bánovce nad Bebravou 102,22 *
863203 Timoradza Bánovce nad Bebravou 60,99
860883 Šípkov Bánovce nad Bebravou 86,42 *
854140 Rybany Bánovce nad Bebravou 118,30 *
866393 Uhrovec Bánovce nad Bebravou 27,96
856070 Slatina nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 43,74 *
813966 Dvorec Bánovce nad Bebravou 59,86
802981 Biskupice Bánovce nad Bebravou 59,32
803677 Borčany Bánovce nad Bebravou 104,82 *
853704 Ruskovce Bánovce nad Bebravou 93,92 *
873501 Zlatníky Bánovce nad Bebravou 32,07
829692 Kšinná Bánovce nad Bebravou 8,74
831981 Libichava Bánovce nad Bebravou 66,33
872482 Závada pod Čiernym vrchom Bánovce nad Bebravou 5,75
864170 Trebichava Bánovce nad Bebravou 134,42 *
809560 Čierna Lehota Bánovce nad Bebravou 70,16 *
817864 Horné Držkovce Bánovce nad Bebravou 45,35
810681 Vlčkovo Bánovce nad Bebravou 52,34
843776 Omastiná Bánovce nad Bebravou 5,54
800805 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 60,05
847585 Podlužany Bánovce nad Bebravou 113,62
866407 Uhrovské Podhradie Bánovce nad Bebravou 5,54
818453 Horný Tisovník Detva 30,60 *
819298 Hriňová Detva 23,90 *
810363 Detva Detva 34,48
830747 Látky Detva 35,37
869350 Vígľaš Detva 27,63
847500 Podkriváň Detva 21,64
869431 Vígľašská Huta-Kalinka Detva 25,04
857971 Stará Huta Detva 41,42 *
813478 Dúbravy Detva 37,19
810550 Detvianska Huta Detva 9,55
829099 Kriváň Detva 19,64
858757 Stožok Detva 20,90
812552 Dolný Tisovník Detva 87,42 *
856142 Slatinské Lazy Detva 36,82
824437 Klokoč Detva 33,72 *
829081 Korytárky Detva 22,37
802671 Beňova Lehota Dolný Kubín 37,24 *
812455 Kubínska Hoľa Dolný Kubín 55,96 *
812315 Dolný Kubín Dolný Kubín 35,24 *
812331 Veľký Bysterec Dolný Kubín 32,78 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood