Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
872903 Zborov nad Bystricou Čadca 12,94 *
822108 Janov Prešov 12,02
845892 Peklina Žilina 12,94 *
810851 Divinka Žilina 12,94 *
810908 Dlhá nad Kysucou Čadca 12,94 *
861057 Špania Dolina Banská Bystrica 12,94 *
817783 Horná Tižina Žilina 12,94 *
848654 Porúbka Bardejov 12,99
800554 Bajerov Prešov 12,17
819859 Hrubov Humenné 12,63
865826 Dolný Turček Turčianske Teplice 12,94 *
801372 Malachov Banská Bystrica 12,94 *
862487 Tajov Banská Bystrica 12,46
817287 Horná Mariková Považská Bystrica 12,94 *
874981 Radiša Bánovce nad Bebravou 12,73
845990 Petrova Lehota Trenčín 12,94 *
837814 Mlynky Spišská Nová Ves 12,94 *
821951 Jalová Snina 12,94 *
858544 Starý Smokovec Poprad 12,94 *
838217 Mojtín Púchov 12,35
844373 Orlové Považská Bystrica 12,58
816035 Henclová Gelnica 12,94 *
843661 Krivá Oľka Medzilaborce 12,09
845370 Parihuzovce Snina 12,94 *
853411 Rudňany Spišská Nová Ves 12,94 *
829021 Kremnické Bane Žiar nad Hronom 12,94 *
832987 Lodno Kysucké Nové Mesto 12,94 *
874108 Tatranská Javorina Poprad 12,94 *
851787 Ratkovo Martin 12,94 *
813877 Ďurďoš Vranov nad Topľou 12,81
869481 Viničné Pezinok 12,24
832499 Liptovská Mara Liptovský Mikuláš 12,94 *
848484 Poproč Rimavská Sobota 12,94 *
872296 Zálesie Kežmarok 12,94 *
852830 Ratkovská Zdychava Rimavská Sobota 12,94 *
852848 Rovné Rimavská Sobota 12,94 *
843075 Obručné Stará Ľubovňa 12,94 *
835498 Malé Borové Liptovský Mikuláš 12,11
829170 Kríže Bardejov 12,94 *
867713 Veľká Hradná Trenčín 12,80
858480 Starina Stará Ľubovňa 12,84
869813 Vlachovo Rožňava 12,50
852732 Rochovce Rožňava 12,83
815985 Hažlín Bardejov 12,04
823155 Kalnica Nové Mesto nad Váhom 12,82
824976 Kobeliarovo Rožňava 12,52
854719 Sedlice Prešov 12,30
815187 Gočovo Rožňava 12,50
834009 Lúčka Levoča 12,94 *
815764 Harakovce Levoča 12,80
850861 Radatice Prešov 12,51
833339 Ľubietová Banská Bystrica 12,03
845957 Peťovka Trenčín 12,94 *
845876 Pečovská Nová Ves Sabinov 12,34
806889 Brežany Prešov 12,63
844110 Oravská Lesná Námestovo 12,94 *
830101 Kvačany Liptovský Mikuláš 12,00
811840 Dolná Súča Trenčín 12,64
826138 Konská Liptovský Mikuláš 12,68
843792 Omšenie Trenčín 12,22
845388 Párnica Dolný Kubín 12,85
867314 Vaľkovňa Brezno 12,94 *
815675 Hanigovce Sabinov 12,15
852007 Renčišov Sabinov 12,94 *
808288 Čabalovce Medzilaborce 12,17
845337 Papradno Považská Bystrica 13,08
840688 Solka Prievidza 13,06
866351 Uhorská Ves Liptovský Mikuláš 13,37
852741 Rokycany Prešov 13,67
871061 Vysoká nad Kysucou Čadca 13,36
829587 Krušetnica Námestovo 13,48
829935 Kurimka Svidník 13,14
833614 Ľubovec Prešov 13,98
821977 Jalovec Prievidza 13,13
867233 Valaská Dubová Ružomberok 13,10
832171 Likavka Ružomberok 13,04
856410 Liptovské Sliače Ružomberok 13,43
802298 Becherov Bardejov 13,02
867781 Veľká Lehôtka Prievidza 13,93
847101 Podbiel Tvrdošín 13,34
866458 Uličské Krivé Snina 13,92
801470 Banská Štiavnica Banská Štiavnica 13,49
846619 Píla Lučenec 13,34 *
829161 Krivosúd-Bodovka Trenčín 13,54
867373 Varadka Bardejov 13,60
852724 Rohožník Humenné 13,37
822990 Kaľava Spišská Nová Ves 13,40 *
825166 Kojšov Gelnica 13,34 *
866440 Ulič Snina 13,29
802841 Betliar Rožňava 13,27
836753 Mestečko Púchov 13,40
819786 Hronská Dúbrava Žiar nad Hronom 13,14 *
818861 Hrabovka Trenčín 13,11
831166 Rimavica Rimavská Sobota 13,02
843741 Oľšinkov Medzilaborce 13,63
869775 Driečna Stropkov 13,14 *
872873 Zbora Púchov 13,38
833398 Lubina Nové Mesto nad Váhom 13,12
861120 Štefanovce Prešov 13,00 *
851884 Ráztoka Brezno 13,74


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood