Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
812722 Drábsko Brezno 20,96 *
811572 Dolná Lehota Brezno 42,74 *
847828 Pohronská Polhora Brezno 22,36 *
866792 Valaská Brezno 34,84 *
809713 Čierny Balog Brezno 10,88
836907 Michalová Brezno 34,38 *
861871 Šumiac Brezno 38,82 *
806528 Brezno Brezno 17,15
848051 Polomka Brezno 11,39
822302 Jasenie Brezno 22,54
846121 Petrovice Bytča 57,54 *
825506 Kolárovice Bytča 25,62 *
859583 Súľov-Hradná Bytča 5,82
827746 Kotešová Bytča 19,55
807745 Veľká Bytča Bytča 23,89
849421 Predmier Bytča 14,40
836141 Maršová Bytča 10,09
818836 Hrabové Bytča 7,42
820598 Hvozdnica Bytča 46,72 *
807711 Hliník nad Váhom Bytča 85,30 *
861324 Štiavnik Bytča 34,38 *
816183 Hlboké nad Váhom Bytča 26,28 *
850420 Pšurnovice Bytča 25,48 *
846147 Setechov Bytča 57,54 *
807737 Mikšová Bytča 53,96 *
821772 Jablonové Bytča 27,48 *
807729 Malá Bytča Bytča 24,16
868540 Veľké Rovné Bytča 44,20 *
850357 Prusy Bánovce nad Bebravou 86,34
866385 Látkovce Bánovce nad Bebravou 175,38 *
828432 Krásna Ves Bánovce nad Bebravou 35,70 *
860972 Šišov Bánovce nad Bebravou 59,78
856096 Slatinka nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 9,17
810673 Dežerice Bánovce nad Bebravou 62,92
836796 Miezgovce Bánovce nad Bebravou 21,52
834360 Ľutov Bánovce nad Bebravou 22,24
818046 Horné Naštice Bánovce nad Bebravou 23,40
867993 Veľké Hoste Bánovce nad Bebravou 54,59
813222 Dubnička Bánovce nad Bebravou 76,32
835021 Malá Hradná Bánovce nad Bebravou 28,86
806722 Brezolupy Bánovce nad Bebravou 57,77
874990 Žitná Bánovce nad Bebravou 16,95
849332 Pravotice Bánovce nad Bebravou 70,27
811955 Dolné Držkovce Bánovce nad Bebravou 44,06
808202 Cimenná Bánovce nad Bebravou 29,14
868001 Veľké Chlievany Bánovce nad Bebravou 61,91
845833 Pečeňany Bánovce nad Bebravou 50,82
835510 Malé Hoste Bánovce nad Bebravou 50,27
839426 Nedašovce Bánovce nad Bebravou 59,97
874981 Radiša Bánovce nad Bebravou 12,73
835528 Malé Chlievany Bánovce nad Bebravou 92,75
815471 Haláčovce Bánovce nad Bebravou 53,83
815489 Otrhánky Bánovce nad Bebravou 56,36
812072 Dolné Naštice Bánovce nad Bebravou 78,93
818135 Horné Ozorovce Bánovce nad Bebravou 53,60
870897 Vysočany Bánovce nad Bebravou 64,39
847852 Pochabany Bánovce nad Bebravou 51,62
809977 Čuklasovce Bánovce nad Bebravou 41,09
821047 Chudá Lehota Bánovce nad Bebravou 102,22 *
863203 Timoradza Bánovce nad Bebravou 51,51
860883 Šípkov Bánovce nad Bebravou 8,46
854140 Rybany Bánovce nad Bebravou 59,29
866393 Uhrovec Bánovce nad Bebravou 29,84
856070 Slatina nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 18,44
813966 Dvorec Bánovce nad Bebravou 53,18
802981 Biskupice Bánovce nad Bebravou 60,26
803677 Borčany Bánovce nad Bebravou 54,39
853704 Ruskovce Bánovce nad Bebravou 32,15
873501 Zlatníky Bánovce nad Bebravou 24,88
829692 Kšinná Bánovce nad Bebravou 8,41
831981 Libichava Bánovce nad Bebravou 61,68
872482 Závada pod Čiernym vrchom Bánovce nad Bebravou 4,69
864170 Trebichava Bánovce nad Bebravou 6,44
809560 Čierna Lehota Bánovce nad Bebravou 6,52
817864 Horné Držkovce Bánovce nad Bebravou 44,25
810681 Vlčkovo Bánovce nad Bebravou 47,56
843776 Omastiná Bánovce nad Bebravou 5,64
800805 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 49,04
847585 Podlužany Bánovce nad Bebravou 101,26
866407 Uhrovské Podhradie Bánovce nad Bebravou 5,56
818453 Horný Tisovník Detva 30,60 *
819298 Hriňová Detva 23,90 *
810363 Detva Detva 36,04
830747 Látky Detva 27,54 *
869350 Vígľaš Detva 19,66
847500 Podkriváň Detva 14,68
869431 Vígľašská Huta-Kalinka Detva 20,62
857971 Stará Huta Detva 41,42 *
813478 Dúbravy Detva 34,27
810550 Detvianska Huta Detva 15,44
829099 Kriváň Detva 52,18 *
858757 Stožok Detva 28,24
812552 Dolný Tisovník Detva 87,42 *
856142 Slatinské Lazy Detva 37,32
824437 Klokoč Detva 33,72 *
829081 Korytárky Detva 49,44 *
802671 Beňova Lehota Dolný Kubín 20,14
812455 Kubínska Hoľa Dolný Kubín 55,96 *
812315 Dolný Kubín Dolný Kubín 34,88
812331 Veľký Bysterec Dolný Kubín 21,29


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood