Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
822108 Janov Prešov 12,02
824976 Kobeliarovo Rožňava 12,52
852848 Rovné Rimavská Sobota 12,94 *
852830 Ratkovská Zdychava Rimavská Sobota 12,94 *
874108 Tatranská Javorina Poprad 12,94 *
858544 Starý Smokovec Poprad 12,94 *
848484 Poproč Rimavská Sobota 12,94 *
800309 Babie Vranov nad Topľou 12,98
872903 Zborov nad Bystricou Čadca 12,94 *
815187 Gočovo Rožňava 12,50
810908 Dlhá nad Kysucou Čadca 12,94 *
838772 Muráň Revúca 12,07
813877 Ďurďoš Vranov nad Topľou 12,84
837814 Mlynky Spišská Nová Ves 12,94 *
829021 Kremnické Bane Žiar nad Hronom 12,94 *
840688 Solka Prievidza 12,96
815608 Handlová Prievidza 12,51
840670 Nitrianske Pravno Prievidza 12,14
855863 Sklené Turčianske Teplice 12,21
873004 Zemianska Dedina Tvrdošín 12,43
866580 Osada Tvrdošín 12,94 *
815675 Hanigovce Sabinov 12,14
867659 Veľká Čausa Prievidza 12,55
806862 Brezovička Sabinov 12,99
819271 Hričovské Podhradie Žilina 12,94 *
821977 Jalovec Prievidza 12,39
810851 Divinka Žilina 12,94 *
845876 Pečovská Nová Ves Sabinov 12,39
817783 Horná Tižina Žilina 12,94 *
844110 Oravská Lesná Námestovo 12,94 *
817287 Horná Mariková Považská Bystrica 12,94 *
811611 Dolná Mariková Považská Bystrica 12,20
849073 Povrazník Banská Bystrica 12,94 *
801372 Malachov Banská Bystrica 12,94 *
862487 Tajov Banská Bystrica 12,53
821951 Jalová Snina 12,94 *
861057 Špania Dolina Banská Bystrica 12,94 *
847836 Pohronský Bukovec Banská Bystrica 12,94 *
829170 Kríže Bardejov 12,94 *
844373 Orlové Považská Bystrica 12,77
815985 Hažlín Bardejov 12,04
865702 Turá Lúka Myjava 12,06
872296 Zálesie Kežmarok 12,94 *
832171 Likavka Ružomberok 12,66
853151 Nadabula Rožňava 12,48 * *
849774 Pribylina Liptovský Mikuláš 12,51
865567 Trubín Žiar nad Hronom 12,00
852741 Rokycany Prešov 12,80
832499 Liptovská Mara Liptovský Mikuláš 12,94 *
843661 Krivá Oľka Medzilaborce 12,17
835498 Malé Borové Liptovský Mikuláš 12,06
821179 Iľanovo Liptovský Mikuláš 12,04
859711 Sveržov Bardejov 12,86
800554 Bajerov Prešov 12,08
830101 Kvačany Liptovský Mikuláš 12,00
843792 Omšenie Trenčín 12,20
834009 Lúčka Levoča 12,94 *
811840 Dolná Súča Trenčín 12,64
851787 Ratkovo Martin 12,84
872873 Zbora Púchov 12,10
845957 Peťovka Trenčín 12,94 *
871613 Vyšný Tvarožec Bardejov 12,41
849006 Považská Teplá Považská Bystrica 13,95
861120 Štefanovce Prešov 13,00 *
833398 Lubina Nové Mesto nad Váhom 13,47
833495 Ľubiša Humenné 13,08
802298 Becherov Bardejov 13,02
843806 Ondavka Bardejov 13,60
816001 Helcmanovce Gelnica 13,68
843741 Oľšinkov Medzilaborce 13,63
873349 Zlaté Bardejov 13,83
819123 Hraničné Stará Ľubovňa 13,32
829935 Kurimka Svidník 13,01
867713 Veľká Hradná Trenčín 13,20
857165 Sobotište Senica 13,45
820725 Chmeľová Bardejov 13,29
819786 Hronská Dúbrava Žiar nad Hronom 13,14 *
871273 Vyšná Polianka Bardejov 13,60
818861 Hrabovka Trenčín 13,11
822922 Jurské Kežmarok 13,38
845337 Papradno Považská Bystrica 13,18
867781 Veľká Lehôtka Prievidza 13,51
829161 Krivosúd-Bodovka Trenčín 13,38
868973 Veľký Folkmar Gelnica 13,00
815764 Harakovce Levoča 13,26
836753 Mestečko Púchov 13,42
866440 Ulič Snina 13,29
869791 Suchá Stropkov 13,92
869775 Driečna Stropkov 13,14 *
843831 Ondrašovce Prešov 13,40 *
847101 Podbiel Tvrdošín 13,34
829587 Krušetnica Námestovo 13,40
832359 Lipovec Rimavská Sobota 13,24
846619 Píla Lučenec 13,34 *
840777 Nižná Tvrdošín 13,08
847054 Ploštín Liptovský Mikuláš 13,52
848051 Polomka Brezno 13,64
836681 Meliata Rožňava 13,20
858862 Stráža Žilina 13,91
802743 Bertotovce Prešov 13,93


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood