Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802158 Baškovce Sobrance 34,81
803073 Blatné Remety Sobrance 20,03
826057 Komárovce Sobrance 46,57
817147 Horňa Sobrance 29,66
807443 Bunkovce Sobrance 34,90
803057 Blatná Polianka Sobrance 18,44
854760 Sejkov Sobrance 40,65
840891 Nižná Rybnica Sobrance 33,61
828858 Krčava Sobrance 67,10 *
857190 Sobrance Sobrance 44,39
829030 Kristy Sobrance 40,93
871745 Záhor Sobrance 70,58
870056 Vojnatina Sobrance 32,12
848620 Porostov Sobrance 51,79
840998 Nižné Nemecké Sobrance 37,58
822337 Jasenov Sobrance 41,57
843466 Olcnava Spišská Nová Ves 43,92
816434 Hnilčík Spišská Nová Ves 67,30 *
856665 Nižné Slovinky Spišská Nová Ves 55,22 *
836125 Markušovce Spišská Nová Ves 33,98
848557 Poráč Spišská Nová Ves 21,55
831514 Letanovce Spišská Nová Ves 26,55
856754 Smižany Spišská Nová Ves 30,51
829307 Krompachy Spišská Nová Ves 19,90 *
837814 Mlynky Spišská Nová Ves 12,94 *
816477 Hnilec Spišská Nová Ves 58,74 *
856681 Vyšné Slovinky Spišská Nová Ves 49,32 *
857696 Spišské Vlachy Spišská Nová Ves 29,63
857386 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 28,94
857670 Spišské Tomášovce Spišská Nová Ves 41,13
853411 Rudňany Spišská Nová Ves 12,94 *
818909 Hrabušice Spišská Nová Ves 25,71
821209 Iliašovce Spišská Nová Ves 35,01
869759 Vítkovce Spišská Nová Ves 34,81
810053 Danišovce Spišská Nová Ves 20,49
857734 Spišský Hrušov Spišská Nová Ves 34,78 *
843725 Oľšavka Spišská Nová Ves 19,98 *
800261 Arnutovce Spišská Nová Ves 35,00
832031 Lieskovany Spišská Nová Ves 20,11
862738 Šafárka Spišská Nová Ves 17,46 *
856169 Slatvina Spišská Nová Ves 14,82
822990 Kaľava Spišská Nová Ves 13,82
825760 Kolinovce Spišská Nová Ves 36,30 *
836389 Matejovce nad Hornádom Spišská Nová Ves 35,82
862720 Teplička Spišská Nová Ves 30,03
802824 Betlanovce Spišská Nová Ves 50,04 *
870030 Vojkovce Spišská Nová Ves 19,63
807575 Bystrany Spišská Nová Ves 56,47
822027 Jamník Spišská Nová Ves 20,43
843164 Odorín Spišská Nová Ves 20,78
820938 Chrasť nad Hornádom Spišská Nová Ves 33,06
874183 Žehra Spišská Nová Ves 23,38
815781 Harichovce Spišská Nová Ves 39,70 *
816132 Hincovce Spišská Nová Ves 46,40
816418 Hniezdne Stará Ľubovňa 19,80
846848 Plaveč Stará Ľubovňa 37,76 *
871451 Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa 23,56 *
832944 Litmanová Stará Ľubovňa 8,21
825433 Kolačkov Stará Ľubovňa 35,98
809896 Čirč Stará Ľubovňa 40,56 *
846872 Plavnica Stará Ľubovňa 33,21
869139 Veľký Lipník Stará Ľubovňa 49,32 *
844365 Orlov Stará Ľubovňa 37,73
860522 Šarišské Jastrabie Stará Ľubovňa 26,08
822221 Jarabina Stará Ľubovňa 32,12 *
867799 Veľká Lesná Stará Ľubovňa 21,30 *
823511 Kamienka Stará Ľubovňa 24,45
858099 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 42,62 *
833088 Lomnička Stará Ľubovňa 25,62 *
847674 Podolínec Stará Ľubovňa 28,78
821870 Jakubany Stará Ľubovňa 30,12
831425 Lesnica Stará Ľubovňa 13,60 *
830241 Kyjov Stará Ľubovňa 25,21
833606 Ľubotín Stará Ľubovňa 33,12 *
841846 Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa 29,74
950149 Hniezdno Stará Ľubovňa 38,96 *
815462 Hajtovka Stará Ľubovňa 21,13
850691 Pusté Pole Stará Ľubovňa 21,66
813923 Ďurková Stará Ľubovňa 33,41
828874 Kremná Stará Ľubovňa 42,62 *
869589 Vislanka Stará Ľubovňa 32,78
814377 Forbasy Stará Ľubovňa 22,84
859541 Malý Sulín Stará Ľubovňa 17,47
843075 Obručné Stará Ľubovňa 12,94 *
853658 Ruská Voľa nad Popradom Stará Ľubovňa 37,84 *
830437 Lacková Stará Ľubovňa 26,43
819123 Hraničné Stará Ľubovňa 18,48
859559 Veľký Sulín Stará Ľubovňa 20,19
831085 Legnava Stará Ľubovňa 16,99
837938 Pilhov Stará Ľubovňa 22,62 *
858480 Starina Stará Ľubovňa 17,01
837920 Mníšek nad Popradom Stará Ľubovňa 23,02 *
841048 Nižné Ružbachy Stará Ľubovňa 31,94
836478 Matysová Stará Ľubovňa 36,54
815578 Haligovce Stará Ľubovňa 19,44 *
858765 Stráňany Stará Ľubovňa 15,92 *
820695 Chmeľnica Stará Ľubovňa 29,70
819620 Hromoš Stará Ľubovňa 31,72
835897 Malý Lipník Stará Ľubovňa 26,31
866318 Údol Stará Ľubovňa 26,22


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood