Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 38,82
866725 Valaliky Košice - okolie 62,83
826049 Komárovce Košice - okolie 89,08 *
807435 Bunetice Košice - okolie 30,80 *
827622 Košická Polianka Košice - okolie 42,91
819107 Milhosť Košice - okolie 35,89
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 50,23
807281 Budulov Košice - okolie 52,91
864137 Trebejov Košice - okolie 39,53
809934 Čižatice Košice - okolie 44,14 *
873977 Žarnov Košice - okolie 31,61
814733 Geča Košice - okolie 57,54
807150 Budimír Košice - okolie 43,30
854328 Byster Košice - okolie 60,80 *
813079 Kostoľany nad Hornádom Košice - okolie 40,20
813087 Malá Vieska Košice - okolie 40,61
865460 Trsťany Košice - okolie 45,00
828238 Kráľovce Košice - okolie 43,51
841471 Turnianska Nová Ves Košice - okolie 46,44
841129 Nižný Klátov Košice - okolie 23,36 *
803413 Bohdanovce Košice - okolie 52,40
838730 Mudrovce Košice - okolie 49,63
816060 Herľany Košice - okolie 47,81
874060 Ždaňa Košice - okolie 56,40
802565 Belža Košice - okolie 60,65
815365 Hačava Košice - okolie 14,20 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood