Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
861359 Štós Košice - okolie 30,15
864137 Trebejov Košice - okolie 39,53
865460 Trsťany Košice - okolie 45,00
865508 Trstené pri Hornáde Košice - okolie 51,86
866008 Háj Košice - okolie 45,00 *
866016 Turňa nad Bodvou Košice - okolie 34,94
866717 Vajkovce Košice - okolie 44,64
866725 Valaliky Košice - okolie 62,83
867748 Veľká Ida Košice - okolie 55,01
867811 Veľká Lodina Košice - okolie 67,70 *
870749 Vtáčkovce Košice - okolie 37,04
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 38,35
871222 Vyšná Kamenica Košice - okolie 49,58 *
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 38,82
871486 Vyšný Čaj Košice - okolie 39,14
871516 Vyšný Klátov Košice - okolie 14,72 *
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 50,23
871699 Dvorníky Košice - okolie 56,76 *
871702 Včeláre Košice - okolie 36,92
871711 Zádiel Košice - okolie 29,16
873322 Zlatá Idka Košice - okolie 15,00 *
873977 Žarnov Košice - okolie 31,61
874060 Ždaňa Košice - okolie 56,40
875309 Košické Hámre Košice - okolie 17,32 *
875317 Malý Folkmar Košice - okolie 17,32 *
875414 Ružín Košice - okolie 67,70 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood