Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
875414 Ružín Košice - okolie 16,73
851272 Rákoš Košice - okolie 63,52 *
827312 Severné Mesto Košice I 66,12 *
854921 Seňa Košice - okolie 59,43
881317 Skladná Košice IV 97,78 *
855791 Skároš Košice - okolie 52,59
856002 Slanec Košice - okolie 45,85
856011 Slanská Huta Košice - okolie 37,88
856037 Slanské Nové Mesto Košice - okolie 44,44
855987 Slančík Košice - okolie 41,86
857220 Sokoľ Košice - okolie 34,53
820555 Sokoľany Košice - okolie 88,42 *
826928 Stredné Mesto Košice I 69,70 *
859877 Svinica Košice - okolie 36,97
813095 Tepličany Košice - okolie 40,18
827207 Terasa Košice II 70,04 *
864137 Trebejov Košice - okolie 34,78
865508 Trstené pri Hornáde Košice - okolie 43,86
865460 Trsťany Košice - okolie 20,84 *
841471 Turnianska Nová Ves Košice - okolie 44,17
866016 Turňa nad Bodvou Košice - okolie 30,81
866717 Vajkovce Košice - okolie 44,31
866725 Valaliky Košice - okolie 70,82 *
867748 Veľká Ida Košice - okolie 45,79
867811 Veľká Lodina Košice - okolie 67,70 *
870749 Vtáčkovce Košice - okolie 37,94
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 32,88
871222 Vyšná Kamenica Košice - okolie 49,58 *
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 36,04
827088 Vyšné Opátske Košice IV 77,40 *
871516 Vyšný Klátov Košice - okolie 4,62
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 51,28
836583 Vyšný Medzev Košice - okolie 26,61
827649 Vyšný Olčvár Košice - okolie 71,16 *
871486 Vyšný Čaj Košice - okolie 44,86 *
871702 Včeláre Košice - okolie 33,77
854344 Zdoba Košice - okolie 74,62 *
873322 Zlatá Idka Košice - okolie 15,00 *
871711 Zádiel Košice - okolie 24,87
808636 Čakanovce Košice - okolie 50,04 *
808750 Čaňa Košice - okolie 53,36
827274 Čermeľ Košice I 55,76 *
809004 Čečejovce Košice - okolie 52,05
809934 Čižatice Košice - okolie 44,14 *
813915 Ďurkov Košice - okolie 76,20 *
813893 Ďurďošík Košice - okolie 14,00 *
827509 Šaca Košice II 60,07
860701 Šebastovce Košice IV 59,08
860751 Šemša Košice - okolie 52,76 *
861359 Štós Košice - okolie 27,29
827452 Ťahanovce Košice I 50,38 *
873977 Žarnov Košice - okolie 28,38
874060 Ždaňa Košice - okolie 44,77
878049 Železiarne Košice II 56,31
816078 Žírovce Košice - okolie 38,26


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood