Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
813435 Dúbrava Levoča 9,96
806145 Braväcovo Brezno 9,59
852066 Rešov Bardejov 9,83
824895 Kluknava Gelnica 9,56
806846 Brezovica Sabinov 9,73
814385 Frička Bardejov 9,33
802689 Beňuš Brezno 9,90
853526 Rudno Turčianske Teplice 9,93
867705 Veľká Franková Kežmarok 9,30
811726 Dolná Poruba Trenčín 9,58
863190 Tichý Potok Sabinov 9,98
856096 Slatinka nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 9,17
869724 Víťaz Prešov 9,74
871613 Vyšný Tvarožec Bardejov 9,24
836770 Mičakovce Svidník 9,83
853763 Ruský Potok Snina 9,29
822167 Janovce Bardejov 9,31
820989 Brusno Prievidza 9,50
821144 Stotince Kežmarok 9,80
850276 Prochot Žiar nad Hronom 9,02
834971 Malá Čausa Prievidza 9,10
872849 Zboj Snina 9,56
826294 Korňa Čadca 10,29
817627 Horná Súča Trenčín 10,30
809713 Čierny Balog Brezno 10,88
815322 Habovka Tvrdošín 10,00
802727 Beňušovce Liptovský Mikuláš 10,49
851761 Repištia Revúca 10,37
872563 Závadka nad Hronom Brezno 10,45
853275 Rožňavské Bystré Rožňava 10,06
836141 Maršová Bytča 10,09
873659 Zuberec Tvrdošín 10,09
860638 Šašová Bardejov 10,54
807788 Bzenov Prešov 10,98
859371 Sučany Martin 10,76
853615 Ruská Kajňa Humenné 10,76
832359 Lipovec Rimavská Sobota 10,44
806731 Brezov Bardejov 10,28
830640 Lascov Bardejov 10,75
874922 Žipov Prešov 10,72
802077 Bardejovská Nová Ves Bardejov 10,64
844845 Ovčie Prešov 10,47
855502 Silická Brezová Rožňava 10,70
851949 Regetovka Bardejov 10,00
858692 Stebník Bardejov 10,49
832260 Lipová Bardejov 10,61
829951 Kusín Michalovce 10,71
816221 Hlinné Vranov nad Topľou 10,38
834386 Lužany pri Topli Svidník 10,29
833959 Lučivná Poprad 10,33
823163 Kalnište Svidník 10,26
867527 Važec Liptovský Mikuláš 10,98
869767 Vlača Vranov nad Topľou 10,98
849774 Pribylina Liptovský Mikuláš 10,00
858684 Stebnícka Huta Bardejov 10,00
840670 Nitrianske Pravno Prievidza 10,86
851558 Rakovnica Rožňava 10,50
825760 Kolinovce Spišská Nová Ves 10,01
841501 Nová Bošáca Nové Mesto nad Váhom 11,07
871362 Vyšná Voľa Bardejov 11,89
819760 Hronská Breznica Zvolen 11,51
818801 Hrabkov Prešov 11,96
873004 Zemianska Dedina Tvrdošín 11,24
801283 Podlavice Banská Bystrica 11,59
819042 Hrachovište Nové Mesto nad Váhom 11,54
835391 Malatiná Dolný Kubín 11,45
856835 Smolník nad Cirochou Snina 11,77
802492 Beluj Banská Štiavnica 11,52
832561 Liptovské Matiašovce Liptovský Mikuláš 11,34
865265 Trnavá Hora Žiar nad Hronom 11,28
829153 Krivoklát Ilava 11,37
855863 Sklené Turčianske Teplice 11,37
841196 Nižný Tvarožec Bardejov 11,00
824143 Klenov Prešov 11,67
854727 Suchá Dolina Prešov 11,07
853151 Nadabula Rožňava 11,82
861006 Šoltýska Poltár 11,32
815608 Handlová Prievidza 11,93
821942 Jalná Žiar nad Hronom 11,84
852791 Roštár Rožňava 11,08
868248 Veľké Pole Žarnovica 11,04
816515 Hnúšťa Rimavská Sobota 11,97
822485 Jastrabá Žiar nad Hronom 11,58
831085 Legnava Stará Ľubovňa 11,92
860506 Šarišské Čierne Bardejov 11,00
830119 Kvačany Prešov 11,48
830097 Dlhá Lúka Liptovský Mikuláš 11,65
843504 Olejníkov Sabinov 11,25
860549 Šarišské Lužianky Prešov 11,84
832596 Liptovské Revúce Ružomberok 11,22
869635 Višňové Nové Mesto nad Váhom 11,16
820563 Huty Liptovský Mikuláš 11,89
848051 Polomka Brezno 11,39
834289 Ľutina Sabinov 11,98
847411 Podkonice Banská Bystrica 11,95
852325 Riečnica Čadca 12,94 *
847836 Pohronský Bukovec Banská Bystrica 12,94 *
867659 Veľká Čausa Prievidza 12,53
811611 Dolná Mariková Považská Bystrica 12,23
840777 Nižná Tvrdošín 12,62


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood