Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802298 Becherov Bardejov 13,02
835447 Malcov Bardejov 6,87
808172 Cigeľka Bardejov 35,04 *
844454 Osikov Bardejov 18,63
829919 Kurima Bardejov 18,51
824925 Kľušov Bardejov 20,00
829170 Kríže Bardejov 12,94 *
831328 Lenartov Bardejov 5,98
873349 Zlaté Bardejov 14,00
845981 Petrová Bardejov 39,90 *
832979 Livovská Huta Bardejov 5,34
826251 Koprivnica Bardejov 53,70 *
860506 Šarišské Čierne Bardejov 11,00
871362 Vyšná Voľa Bardejov 11,89
822574 Jedlinka Bardejov 19,93
834149 Lukavica Bardejov 16,95
843695 Oľšavce Bardejov 67,04 *
822167 Janovce Bardejov 9,31
825115 Kochanovce Bardejov 15,16
839493 Nemcovce Bardejov 15,09
830640 Lascov Bardejov 10,75
860638 Šašová Bardejov 10,54
829145 Krivé Bardejov 20,00
827894 Kožany Bardejov 18,23
852759 Rokytov Bardejov 14,00
867349 Vaniškovce Bardejov 18,79
871273 Vyšná Polianka Bardejov 13,60
801712 Bardejov Bardejov 18,30
815772 Harhaj Bardejov 19,35
807061 Buclovany Bardejov 17,13
871532 Vyšný Kručov Bardejov 19,97
832260 Lipová Bardejov 10,61
820539 Hutka Bardejov 26,48 *
843806 Ondavka Bardejov 13,60
806871 Brezovka Bardejov 15,00
848654 Porúbka Bardejov 12,99
834173 Venécia Bardejov 6,42
859711 Sveržov Bardejov 14,00
814385 Frička Bardejov 9,33
867373 Varadka Bardejov 13,60
871613 Vyšný Tvarožec Bardejov 9,24
833118 Lopúchov Bardejov 16,48
859311 Stuľany Bardejov 7,38
837521 Mikulášová Bardejov 19,69
826031 Komárov Bardejov 14,77
838276 Mokroluh Bardejov 14,01
818844 Hrabovec Bardejov 15,00
847917 Poliakovce Bardejov 15,00
829757 Kučín Bardejov 21,43
862517 Tarnov Bardejov 14,00
840971 Nižná Voľa Bardejov 37,10 *
851949 Regetovka Bardejov 10,00
802077 Bardejovská Nová Ves Bardejov 10,64
813133 Dubinné Bardejov 15,00
871419 Vyšné Raslavice Bardejov 18,12
806731 Brezov Bardejov 10,28
844420 Ortuťová Bardejov 14,01
800066 Abrahámovce Bardejov 17,24
840882 Nižná Polianka Bardejov 39,96 *
832961 Livov Bardejov 5,61
804096 Staré Mesto Bratislava I 158,26 *
870293 Vrakuňa Bratislava II 69,47
805343 Trnávka Bratislava II 36,52
805556 Ružinov Bratislava II 136,88 *
847755 Podunajské Biskupice Bratislava II 70,25
804274 Nivy Bratislava II 158,26 *
804690 Nové Mesto Bratislava III 40,76 *
805700 Vajnory Bratislava III 47,21
805866 Rača Bratislava III 79,60 *
804380 Vinohrady Bratislava III 31,46 *
806099 Dúbravka Bratislava IV 49,52 *
871796 Záhorská Bystrica Bratislava IV 89,09
806005 Lamač Bratislava IV 92,74 *
805211 Karlova Ves Bratislava IV 43,80 *
810649 Devínska Nová Ves Bratislava IV 59,26
805301 Devín Bratislava IV 43,80 *
853771 Rusovce Bratislava V 121,42
809985 Čunovo Bratislava V 118,82
804959 Petržalka Bratislava V 106,44
822256 Jarovce Bratislava V 113,20
839591 Nemecká Brezno 30,85
847798 Pohorelá Brezno 25,44
817201 Horná Lehota Brezno 17,93
816019 Heľpa Brezno 28,68 *
872563 Závadka nad Hronom Brezno 10,45
800384 Bacúch Brezno 19,85
819662 Hronec Brezno 61,86 *
806145 Braväcovo Brezno 9,59
855413 Sihla Brezno 30,74
802689 Beňuš Brezno 9,90
849413 Predajná Brezno 31,80 *
844519 Osrblie Brezno 14,14 *
847216 Podbrezová Brezno 34,84 *
833045 Lom nad Rimavicou Brezno 22,82 *
839159 Bystrá Brezno 42,34 *
822213 Jarabá Brezno 34,38 *
867314 Vaľkovňa Brezno 12,94 *
839175 Mýto pod Ďumbierom Brezno 17,24
851884 Ráztoka Brezno 13,74
862436 Telgárt Brezno 41,39


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood