Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
858811 Stránska Rimavská Sobota 76,74 *
859281 Studená Rimavská Sobota 30,61
859621 Sútor Rimavská Sobota 35,73
862452 Tachty Rimavská Sobota 38,31
862771 Teplý Vrch Rimavská Sobota 21,98
863220 Tisovec Rimavská Sobota 21,56 *
863513 Tomášovce Rimavská Sobota 44,44
852473 Tomášová Rimavská Sobota 160,08
866644 Uzovská Panica Rimavská Sobota 48,39
867551 Večelkov Rimavská Sobota 38,45
868663 Veľké Teriakovce Rimavská Sobota 43,09
869309 Vieska nad Blhom Rimavská Sobota 51,92
869953 Vlkyňa Rimavská Sobota 60,92
868671 Vrbovce nad Rimavou Rimavská Sobota 46,14
871265 Vyšná Pokoradz Rimavská Sobota 82,35
871478 Vyšné Valice Rimavská Sobota 35,48
868892 Vyšný Blh Rimavská Sobota 41,02
871591 Vyšný Skálnik Rimavská Sobota 46,19
867543 Včelince Rimavská Sobota 54,07
871851 Zacharovce Rimavská Sobota 87,30 *
871729 Zádor Rimavská Sobota 40,22
815233 Čenice Rimavská Sobota 35,45
809268 Čerenčany Rimavská Sobota 82,17
809811 Čierny Potok Rimavská Sobota 83,95
809900 Číž Rimavská Sobota 55,86
860832 Šimonovce Rimavská Sobota 62,24
860921 Širkovce Rimavská Sobota 58,45
861065 Španie Pole Rimavská Sobota 44,74 *
861421 Štrkovec Rimavská Sobota 48,49
874914 Žíp Rimavská Sobota 79,26 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood