Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802689 Beňuš Brezno 9,73
863190 Tichý Potok Sabinov 9,27
809144 Čelkova Lehota Považská Bystrica 9,16
820989 Brusno Prievidza 9,81
856703 Smilno Bardejov 9,96
847364 Podhoroď Sobrance 9,29
806145 Braväcovo Brezno 9,11
802603 Beňatina Sobrance 9,61
817627 Horná Súča Trenčín 9,47
823163 Kalnište Svidník 10,13
872806 Zázrivá Dolný Kubín 10,38
834149 Lukavica Bardejov 10,01
818160 Horné Pršany Banská Bystrica 10,00
851949 Regetovka Bardejov 10,00
869767 Vlača Vranov nad Topľou 10,98
837521 Mikulášová Bardejov 10,03
853615 Ruská Kajňa Humenné 10,39
845388 Párnica Dolný Kubín 10,13
834386 Lužany pri Topli Svidník 10,19
824143 Klenov Prešov 10,35
868248 Veľké Pole Žarnovica 10,88
813435 Dúbrava Levoča 10,27
874922 Žipov Prešov 10,03
800465 Baďan Banská Štiavnica 10,34
849367 Praznov Považská Bystrica 10,62
853526 Rudno Turčianske Teplice 10,00
867969 Veľké Borové Liptovský Mikuláš 10,48
826138 Konská Liptovský Mikuláš 10,57
808288 Čabalovce Medzilaborce 10,06
828220 Kraľovany Dolný Kubín 10,00
843075 Obručné Stará Ľubovňa 10,78
836141 Maršová Bytča 10,19
854727 Suchá Dolina Prešov 10,74
859371 Sučany Martin 10,02
821942 Jalná Žiar nad Hronom 10,44
815322 Habovka Tvrdošín 10,00
873659 Zuberec Tvrdošín 10,05
848654 Porúbka Bardejov 10,43
807788 Bzenov Prešov 10,98
858684 Stebnícka Huta Bardejov 10,00
833053 Lomná Námestovo 10,25
830640 Lascov Bardejov 10,48
838217 Mojtín Púchov 10,83
819859 Hrubov Humenné 10,75
858692 Stebník Bardejov 10,48
832260 Lipová Bardejov 10,61
809713 Čierny Balog Brezno 10,71
870587 Vrbovce Myjava 10,58
846121 Petrovice Bytča 10,64
850977 Radoľa Kysucké Nové Mesto 10,44
806731 Brezov Bardejov 10,00
826294 Korňa Čadca 10,00
860638 Šašová Bardejov 10,70
830097 Dlhá Lúka Liptovský Mikuláš 11,33
822485 Jastrabá Žiar nad Hronom 11,55
802077 Bardejovská Nová Ves Bardejov 11,41
830119 Kvačany Prešov 11,37
820563 Huty Liptovský Mikuláš 11,95
802727 Beňušovce Liptovský Mikuláš 11,70
865265 Trnavá Hora Žiar nad Hronom 11,12
819042 Hrachovište Nové Mesto nad Váhom 11,39
811378 Dobšiná Rožňava 11,72
860506 Šarišské Čierne Bardejov 11,00
834289 Ľutina Sabinov 11,98
872644 Závažná Poruba Liptovský Mikuláš 11,70
861375 Štrba Poprad 11,32 * *
872563 Závadka nad Hronom Brezno 11,30
851205 Rafajovce Vranov nad Topľou 11,94
843504 Olejníkov Sabinov 11,25
801283 Podlavice Banská Bystrica 11,82
831085 Legnava Stará Ľubovňa 11,53
860549 Šarišské Lužianky Prešov 11,81
821063 Chvojnica Myjava 11,11
847411 Podkonice Banská Bystrica 11,93
856835 Smolník nad Cirochou Snina 11,77
802492 Beluj Banská Štiavnica 11,30
869635 Višňové Nové Mesto nad Váhom 11,14
858480 Starina Stará Ľubovňa 11,73
844152 Zábrež Dolný Kubín 11,87
867233 Valaská Dubová Ružomberok 11,84
854719 Sedlice Prešov 11,58
871362 Vyšná Voľa Bardejov 11,89
832596 Liptovské Revúce Ružomberok 11,16
874981 Radiša Bánovce nad Bebravou 11,43
814385 Frička Bardejov 11,34
862347 Šútovo Martin 11,19
871354 Vyšná Šuňava Poprad 11,16
867527 Važec Liptovský Mikuláš 11,08
818801 Hrabkov Prešov 11,64
850861 Radatice Prešov 11,51
842877 Novoť Námestovo 11,76
869813 Vlachovo Rožňava 12,56
851558 Rakovnica Rožňava 12,81
862401 Švedlár Gelnica 12,60
816892 Honce Rožňava 12,03
852325 Riečnica Čadca 12,94 *
852732 Rochovce Rožňava 12,97
816515 Hnúšťa Rimavská Sobota 12,83
806889 Brežany Prešov 12,29
846686 Piskorovce Vranov nad Topľou 12,06


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood