Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
824852 Klubina Čadca 19,90 *
824879 Kľúčové Trenčín 33,58
824887 Kľúčovec Dunajská Streda 114,63
824895 Kluknava Gelnica 9,56
824925 Kľušov Bardejov 20,00
824941 Kmeťovo Nové Zámky 87,31
824968 Kňažia Dolný Kubín 33,46
824976 Kobeliarovo Rožňava 12,52
824984 Kobylnice Svidník 8,58
824992 Kobyly Bardejov 7,76
825018 Koceľovce Rožňava 18,85
825026 Kociha Rimavská Sobota 71,29
825051 Kocurany Prievidza 29,27
825069 Kocurice Piešťany 80,50
825077 Kočín Piešťany 70,56
825085 Beckovská Vieska Nové Mesto nad Váhom 48,63
825093 Kočovce Nové Mesto nad Váhom 42,99
825107 Rakoľuby Nové Mesto nad Váhom 54,05
825115 Kochanovce Bardejov 15,16
825123 Kochanovce nad Laborcom Humenné 29,95
825131 Kojatice Prešov 18,42
825166 Kojšov Gelnica 13,34 *
825298 Kokava nad Rimavicou Poltár 32,72 *
825344 Utekáč Poltár 39,30 *
825387 Kokošovce Prešov 19,14
825409 Kokšov-Bakša Košice - okolie 94,80 *
825417 Malý Kolačín Ilava 15,85
825425 Veľký Kolačín Ilava 15,73
825433 Kolačkov Stará Ľubovňa 34,51
825441 Kolačno Partizánske 24,43
825506 Kolárovice Bytča 25,62 *
825581 Kolárovo Komárno 87,35
825671 Vážsky klin Komárno 138,94
825689 Koláre Veľký Krtíš 62,09
825697 Kolbasov Snina 15,19
825701 Kolbovce Stropkov 15,37
825719 Kolibabovce Sobrance 37,43
825743 Kolíňany Nitra 66,48
825760 Kolinovce Spišská Nová Ves 10,01
825778 Kolonica Snina 22,18
825786 Kolta Nové Zámky 90,80
825794 Komárany Vranov nad Topľou 29,27
825883 Komárno Komárno 114,51
826031 Komárov Bardejov 14,77
826049 Komárovce Košice - okolie 89,08 *
826057 Komárovce Sobrance 35,32
826073 Komjatice Nové Zámky 88,76
826081 Komjatná Ružomberok 15,10
826103 Komoča Nové Zámky 99,87
826111 Koniarovce Topoľčany 62,85
826120 Konrádovce Rimavská Sobota 67,44 *
826138 Konská Liptovský Mikuláš 12,68
826146 Konská Žilina 33,92
826154 Konské Martin 30,00
826162 Koňuš Sobrance 17,04
826189 Kopanice Žarnovica 15,24
826197 Kopčany Skalica 40,31
826201 Zemplínske Kopčany Michalovce 47,12
826219 Kopec Ilava 20,43
826227 Kopernica Žiar nad Hronom 8,07
826235 Koplotovce Hlohovec 72,36 *
826251 Koprivnica Bardejov 53,70 *
826260 Kordíky Banská Bystrica 52,90 *
826278 Korejovce Svidník 24,50
826294 Korňa Čadca 10,29
826537 Koromľa Sobrance 33,77
826545 Korunková Stropkov 18,32
826561 Kosihovce Veľký Krtíš 34,55
826570 Kosihy nad Ipľom Veľký Krtíš 73,58
826588 Kosorín Žiar nad Hronom 62,21
826596 Kostoľany pod Tribečom Zlaté Moravce 23,92
826600 Kostolec Považská Bystrica 35,84 *
826626 Kostolište Malacky 34,35
826634 Kostolná pri Dunaji Senec 104,85
826642 Malý Šúr Senec 100,00
826651 Kostolná Ves Prievidza 25,24
826669 Kostolná-Záriečie Trenčín 29,83
826693 Kostolné Myjava 22,03
826740 Amadeho Kračany Dunajská Streda 110,86
826758 Kostolné Kračany Dunajská Streda 106,68
826766 Kynceľove Kračany Dunajská Streda 93,75
826774 Moravské Kračany Dunajská Streda 103,05
826782 Pinkove Kračany Dunajská Streda 98,14
826804 Kostolný Sek Nové Zámky 186,08 *
826812 Koš Prievidza 23,48
826821 Košariská Myjava 35,98 *
826871 Košarovce Humenné 26,55
826880 Košeca Ilava 20,18
826910 Košecké Rovné Ilava 51,26
826928 Stredné Mesto Košice I 69,70 *
826952 Letná Košice I 69,70 *
827029 Huštáky Košice I 69,70 *
827088 Vyšné Opátske Košice IV 77,40 *
827118 Južné Mesto Košice IV 97,78 *
827142 Luník Košice II 51,38
827207 Terasa Košice II 70,04 *
827274 Čermeľ Košice I 55,76 *
827312 Severné Mesto Košice I 66,12 *
827339 Furča Košice III 44,48 *
827347 Košická Nová Ves Košice III 52,70 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood