Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
821136 Majerka Kežmarok 42,82 *
821144 Stotince Kežmarok 9,80
821152 Ihráč Žiar nad Hronom 9,08
821161 Ihrište Púchov 25,00
821179 Iľanovo Liptovský Mikuláš 23,66
821187 Ilava Ilava 26,23
821209 Iliašovce Spišská Nová Ves 28,86 *
821225 Ilija Banská Štiavnica 25,88 *
821241 Imeľ Komárno 87,89
821250 Iňa Levice 74,81
821276 Iňačovce Michalovce 47,86
821284 Inovce Sobrance 7,73
821292 Ipeľské Predmostie Veľký Krtíš 60,82
821306 Ipeľské Úľany Levice 104,84
821357 Ipeľský Potok Poltár 34,46
821373 Ipeľský Sokolec Levice 87,90
821390 Istebné Dolný Kubín 14,90
821403 Ivachnová Ružomberok 30,20
821411 Ivančiná Turčianske Teplice 35,11
821420 Ivanice Rimavská Sobota 58,44
821438 Farná Senec 161,84 *
821446 Ivanka pri Dunaji Senec 55,47
821454 Ivanka pri Nitre Nitra 72,41
821471 Ivanovce Trenčín 45,65
821501 Iža Komárno 127,13
821519 Ižipovce Liptovský Mikuláš 29,02
821527 Ižkovce Michalovce 47,11
821535 Ižop Dunajská Streda 130,91
821551 Jabloň Humenné 60,60 *
821560 Jablonec Pezinok 94,80
821586 Jablonica Senica 33,90
821632 Jablonka Myjava 26,28
821713 Jablonov Levoča 45,06 *
821721 Jablonov nad Turňou Rožňava 19,83
821730 Dolné Jabloňovce Levice 23,62
821748 Horné Jabloňovce Levice 25,23
821756 Jablonové Malacky 17,89
821772 Jablonové Bytča 27,48 *
821781 Jacovce Topoľčany 90,22 *
821802 Dunajský Klátov Dunajská Streda 145,18 *
821811 Jahodná Dunajská Streda 145,18 *
821845 Jaklovce Gelnica 35,58 *
821853 Jakovany Sabinov 17,44
821870 Jakubany Stará Ľubovňa 21,68
821888 Jakubov Malacky 26,95
821896 Jakubova Voľa Sabinov 14,07
821900 Jakubovany Liptovský Mikuláš 15,28
821926 Jakubovany Sabinov 51,18 *
821934 Jakušovce Stropkov 20,18
821942 Jalná Žiar nad Hronom 11,84
821951 Jalová Snina 12,94 *
821969 Jalovec Liptovský Mikuláš 30,36
821977 Jalovec Prievidza 13,13
821985 Jalšové Hlohovec 86,42 *
822001 Jalšovík Krupina 29,03
822019 Jamník Liptovský Mikuláš 21,98
822027 Jamník Spišská Nová Ves 19,46
822035 Janice Rimavská Sobota 44,09
822043 Janík Košice - okolie 42,40
822051 Búštelek Dunajská Streda 105,61
822060 Dolné Janíky Dunajská Streda 98,71
822078 Horné Janíky Dunajská Streda 108,06
822086 Jankovce Humenné 26,94
822094 Jánošíková Senec 92,32
822108 Janov Prešov 12,02
822124 Janova Lehota Žiar nad Hronom 19,33
822132 Janova Ves Partizánske 26,78
822141 Jánovce Galanta 178,30 *
822167 Janovce Bardejov 9,31
822183 Jánovce Poprad 17,95
822191 Machalovce Poprad 19,20
822205 Janovík Prešov 35,11
822213 Jarabá Brezno 34,38 *
822221 Jarabina Stará Ľubovňa 24,06
822230 Jarná Trnava 91,98
822248 Jarok Nitra 85,86
822256 Jarovce Bratislava V 113,20
822272 Jarovnice Sabinov 40,82 *
822281 Jasenica Považská Bystrica 32,26 *
822302 Jasenie Brezno 22,54
822329 Jasenov Humenné 52,82
822337 Jasenov Sobrance 31,94
822345 Jasenová Dolný Kubín 35,68
822353 Jasenovce Vranov nad Topľou 19,24
822388 Jasenové Žilina 24,15
822396 Jasenovo Turčianske Teplice 17,13
822400 Bohunice Trnava 58,49
822418 Jaslovce Trnava 60,98
822434 Jasov Košice - okolie 27,84
822451 Jasová Nové Zámky 64,42
822485 Jastrabá Žiar nad Hronom 11,58
822493 Jastrabie nad Topľou Vranov nad Topľou 23,68
822507 Jastrabie pri Michalovciach Michalovce 99,78 *
822515 Jatov Nové Zámky 92,48
822566 Jazernica Turčianske Teplice 40,08
822574 Jedlinka Bardejov 19,93
822621 Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce 29,08
822655 Jelenec Nitra 62,89
822663 Jelka Galanta 99,42
822671 Nová Jelka Galanta 97,89


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood