Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
807303 Buková Trnava 13,94
810223 Dechtice Trnava 48,34
810878 Dlhá Trnava 51,36
812099 Dolné Orešany Trnava 53,46
833142 Lošonec Trnava 57,62
856789 Smolenická Nová Ves Trnava 57,40
811220 Dobrá Voda Trnava 59,28 *
839256 Naháč Trnava 60,99
803740 Borová Trnava 66,68
856771 Smolenice Trnava 67,23
817180 Horná Krupá Trnava 69,76
853798 Ružindol Trnava 70,66
827690 Košolná Trnava 73,93
860735 Šelpice Trnava 74,66
802972 Bíňovce Trnava 79,87
822400 Bohunice Trnava 79,06
844977 Paderovce Trnava 80,43
807109 Bučany Trnava 80,59
823643 Kátlovce Trnava 80,86
851116 Radošovce Trnava 80,69
803421 Bohdanovce nad Trnavou Trnava 81,60
817872 Horné Dubové Trnava 81,13
811548 Dolná Krupá Trnava 82,32
822418 Jaslovce Trnava 85,68
865559 Trstín Trnava 85,81
859435 Suchá nad Parnou Trnava 85,65
873918 Zvončín Trnava 95,54
802921 Biely Kostol Trnava 95,15
818097 Horné Orešany Trnava 96,35
835960 Malženice Trnava 96,73
806242 Malé Brestovany Trnava 97,21
833193 Horné Lovčice Trnava 98,91
856541 Slovenská Nová Ves Trnava 101,14
811963 Dolné Dubové Trnava 103,18
833185 Dolné Lovčice Trnava 104,46
806251 Veľké Brestovany Trnava 104,74
845698 Pavlice Trnava 108,71
862291 Veľké Šúrovce II Trnava 109,61
803588 Boleráz Trnava 111,77
844926 Pác Trnava 112,21
867462 Varov Šúr Trnava 113,87
808130 Cífer Trnava 115,40
872580 Zavar Trnava 115,12
862266 Valtov Šúr Trnava 116,76
803596 Klčovany Trnava 116,43
861049 Špačince Trnava 117,75
862274 Veľké Šúrovce I Trnava 120,96
822230 Jarná Trnava 123,95
819476 Hrnčiarovce Trnava 124,07
869961 Voderady Trnava 125,25
829218 Križovany nad Dudváhom Trnava 127,93
844004 Opoj Trnava 128,04
838071 Modranka Trnava 131,20
872997 Zeleneč Trnava 133,46
834726 Majcichov Trnava 135,38
864790 Trnava Trnava 142,50
869881 Vlčkovce Trnava 150,06
862282 Zemianske Šúrovce Trnava 164,56 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood