Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
819042 Hrachovište Nové Mesto nad Váhom 11,31
869635 Višňové Nové Mesto nad Váhom 11,49
841501 Nová Bošáca Nové Mesto nad Váhom 11,05
823155 Kalnica Nové Mesto nad Váhom 13,06
807834 Hrubá Strana Nové Mesto nad Váhom 17,24
833398 Lubina Nové Mesto nad Váhom 17,59
838454 Moravské Lieskové Nové Mesto nad Váhom 19,20
858251 Stará Turá Nové Mesto nad Váhom 19,47
802255 Beckov Nové Mesto nad Váhom 22,07
834106 Lúka Nové Mesto nad Váhom 23,52
807826 Horné Bzince Nové Mesto nad Váhom 23,48
866687 Vaďovce Nové Mesto nad Váhom 23,76
807842 Hrušové Nové Mesto nad Váhom 24,72
838101 Modrovka Nové Mesto nad Váhom 25,85
819018 Hrádok Nové Mesto nad Váhom 26,31
858064 Stará Lehota Nové Mesto nad Váhom 26,09
841781 Nová Lehota Nové Mesto nad Váhom 28,78
838098 Modrová Nové Mesto nad Váhom 28,54
873080 Zemianske Podhradie Nové Mesto nad Váhom 29,31
841935 Nová Ves nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 33,38
817104 Hôrka nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 33,85
807818 Dolné Bzince Nové Mesto nad Váhom 33,95
803871 Haluzice Nové Mesto nad Váhom 35,72
808857 Častkovce Nové Mesto nad Váhom 36,73
808555 Čachtice Nové Mesto nad Váhom 39,10
847640 Podolie Nové Mesto nad Váhom 40,78
825093 Kočovce Nové Mesto nad Váhom 45,37
812145 Dolné Srnie Nové Mesto nad Váhom 47,81
843105 Očkov Nové Mesto nad Váhom 51,32
825085 Beckovská Vieska Nové Mesto nad Váhom 52,76
825107 Rakoľuby Nové Mesto nad Váhom 55,28
803863 Bošáca Nové Mesto nad Váhom 56,44
806986 Brunovce Nové Mesto nad Váhom 66,42
817589 Horná Streda Nové Mesto nad Váhom 69,89
848794 Potvorice Nové Mesto nad Váhom 71,67
847062 Pobedim Nové Mesto nad Váhom 72,96
848808 Považany Nové Mesto nad Váhom 73,70
842044 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 78,77
864404 Trenčianske Bohuslavice Nové Mesto nad Váhom 90,19


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood