Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
847267 Bádice Nitra 55,68
847283 Sokolníky Nitra 58,16
847275 Mechenice Nitra 62,86
874931 Žirany Nitra 65,93
809098 Čeľadice Nitra 67,47
825743 Kolíňany Nitra 68,62
847810 Pohranice Nitra 72,34
818674 Hosťová Nitra 75,39
831140 Lehota Nitra 76,53
859630 Svätoplukovo Nitra 78,08
872831 Zbehy Nitra 78,47
840572 Nitra nad Ipľom Lučenec 78,82
808776 Čápor Nitra 79,20
800287 Malý Báb Nitra 79,77
812161 Dolné Štitáre Nitra 80,78 *
852660 Rišňovce Nitra 80,56
807931 Cabaj Nitra 80,79
812081 Dolné Obdokovce Nitra 80,78
808598 Čakajovce Nitra 81,45
812854 Dražovce Nitra 84,28
840319 Zobor Nitra 85,43
818429 Horný Ohaj Nitra 86,61
800295 Veľký Báb Nitra 87,47
800180 Andač Nitra 88,04
853542 Rumanová Nitra 91,17
823538 Kapince Nitra 92,22
840254 Mlynárce Nitra 93,22
812048 Dolné Lefantovce Nitra 93,73
817996 Horné Lefantovce Nitra 94,25
822248 Jarok Nitra 94,71
869520 Horný Vinodol Nitra 94,14
819841 Výčapky Nitra 95,93
870218 Vráble Nitra 95,75
830631 Veľký Lapáš Nitra 95,79
868787 Veľké Zálužie Nitra 96,75
840564 Mikov dvor Nitra 96,64
841943 Nová Ves nad Žitavou Nitra 96,62
834068 Vajka nad Žitavou Nitra 96,90
830623 Malý Lapáš Nitra 96,38 *
840653 Nitrianske Hrnčiarovce Nitra 97,96
870773 Ľudovítová Nitra 97,22
874973 Žitavce Nitra 97,74
834050 Martinová Nitra 98,85
868914 Veľký Cetín Nitra 98,76
835749 Malé Zálužie Nitra 98,25
862231 Šurianky Nitra 98,37
842311 Nové Sady Nitra 100,42
822728 Jelšovce Nitra 100,59
819832 Suľany Nitra 100,68
836672 Melek Nitra 101,28
808253 Čab Nitra 101,20
835536 Malé Chyndice Nitra 102,35
840378 Chrenová Nitra 103,65
824054 Klasov Nitra 103,85
821454 Ivanka pri Nitre Nitra 104,27
840581 Čechynce Nitra 104,38
840599 Malý Cetín Nitra 105,36
834114 Lukáčovce Nitra 105,14
868035 Veľké Janíkovce Nitra 107,78
814156 Dyčka Nitra 108,26
822655 Jelenec Nitra 109,54 *
840203 Kynek Nitra 109,78
862461 Tajná Nitra 110,32 *
869511 Dolný Vinodol Nitra 110,85
845272 Paňa Nitra 110,01
812021 Dolné Krškany Nitra 113,81
808270 Sila Nitra 113,33
838179 Mojmírovce Nitra 114,49
834408 Lužianky Nitra 115,88
868019 Veľké Chyndice Nitra 116,58
800163 Alekšince Nitra 117,43
870781 Výčapy-Opatovce Nitra 118,94
861162 Štefanovičová Nitra 120,46
848018 Poľný Kesov Nitra 123,36
840165 Párovské Háje Nitra 124,28
840076 Horné Krškany Nitra 124,96
867691 Veľká Dolina Nitra 125,20
862703 Telince Nitra 125,41
839914 Nitra Nitra 127,38 *
804037 Veľká Ves Nitra 131,04
804029 Branč Nitra 134,01
800341 Babindol Nitra 139,73
809845 Čifáre Nitra 141,07
815195 Golianovo Nitra 141,72 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood