Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
807303 Buková Trnava 14,15
810223 Dechtice Trnava 48,53
810878 Dlhá Trnava 49,16
833142 Lošonec Trnava 51,65
812099 Dolné Orešany Trnava 52,50
856789 Smolenická Nová Ves Trnava 52,64
811220 Dobrá Voda Trnava 59,28 *
803740 Borová Trnava 60,36
839256 Naháč Trnava 62,65
856771 Smolenice Trnava 64,70
853798 Ružindol Trnava 68,92
827690 Košolná Trnava 72,65
860735 Šelpice Trnava 72,40
817180 Horná Krupá Trnava 73,67
822400 Bohunice Trnava 77,83
807109 Bučany Trnava 78,64
844977 Paderovce Trnava 79,69
802972 Bíňovce Trnava 79,39
823643 Kátlovce Trnava 80,52
803421 Bohdanovce nad Trnavou Trnava 80,62
833193 Horné Lovčice Trnava 81,86
817872 Horné Dubové Trnava 81,61
851116 Radošovce Trnava 81,18
811548 Dolná Krupá Trnava 82,00
833185 Dolné Lovčice Trnava 82,74
865559 Trstín Trnava 83,20
822418 Jaslovce Trnava 83,18
806242 Malé Brestovany Trnava 83,78
859435 Suchá nad Parnou Trnava 84,69
806251 Veľké Brestovany Trnava 86,37
873918 Zvončín Trnava 92,98
872580 Zavar Trnava 92,38
818097 Horné Orešany Trnava 93,87
835960 Malženice Trnava 96,92
811963 Dolné Dubové Trnava 100,47
862291 Veľké Šúrovce II Trnava 105,41
844926 Pác Trnava 105,19
861049 Špačince Trnava 108,69
803588 Boleráz Trnava 109,98
867462 Varov Šúr Trnava 110,34
822230 Jarná Trnava 111,83
808130 Cífer Trnava 111,17
802921 Biely Kostol Trnava 111,92
862266 Valtov Šúr Trnava 112,77
803596 Klčovany Trnava 114,64
862274 Veľké Šúrovce I Trnava 116,42
869961 Voderady Trnava 116,00
819476 Hrnčiarovce Trnava 118,52
845698 Pavlice Trnava 118,17
872997 Zeleneč Trnava 124,28
829218 Križovany nad Dudváhom Trnava 128,30
844004 Opoj Trnava 128,00
838071 Modranka Trnava 130,38
864790 Trnava Trnava 131,86
856541 Slovenská Nová Ves Trnava 133,13
834726 Majcichov Trnava 135,38
869881 Vlčkovce Trnava 139,00
862282 Zemianske Šúrovce Trnava 164,56 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood