Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
857319 Soľnička Trebišov 20,38
803561 Boľ Trebišov 30,94
831263 Kapoňa Trebišov 32,98
872393 Zatín Trebišov 35,99
847895 Poľany Trebišov 37,27
828815 Kravany Trebišov 44,67
857840 Stankovce Trebišov 45,85
810096 Dargov Trebišov 47,65
858889 Strážne Trebišov 48,14
835862 Malý Kamenec Trebišov 49,83
800422 Bačkov Trebišov 50,11
870005 Vojka Trebišov 51,39
831271 Leles Trebišov 51,10
803987 Božčice Trebišov 52,01
806170 Brehov Trebišov 53,93
855570 Sirník Trebišov 55,82 *
819069 Hraň Trebišov 56,16 *
864765 Malá Tŕňa Trebišov 59,74 *
845361 Parchovany Trebišov 59,51
803944 Boťany Trebišov 59,81
801674 Malá Bara Trebišov 60,14 *
869627 Višňov Trebišov 60,53
858978 Streda nad Bodrogom Trebišov 60,23
856631 Slovenské Nové Mesto Trebišov 60,19
803847 Borša Trebišov 61,61
834092 Luhyňa Trebišov 62,06 *
859885 Svinice Trebišov 62,65
846902 Svätuše Trebišov 63,26 *
864773 Veľká Tŕňa Trebišov 63,76
854531 Sečovce Trebišov 65,24
835706 Malé Trakany Trebišov 65,49
809276 Čerhov Trebišov 66,32 *
813991 Dvorianky Trebišov 66,69
823686 Veľký Kazimír Trebišov 67,54
809331 Černochov Trebišov 68,64 *
801682 Veľká Bara Trebišov 69,10 *
869996 Vojčice Trebišov 70,32
830500 Ladmovce Trebišov 70,36 *
867586 Veľaty Trebišov 70,10 *
873161 Zemplín Trebišov 70,62 *
806421 Brezina Trebišov 70,07
875384 Malý Kazimír Trebišov 70,71
869473 Viničky Trebišov 71,36 *
856452 Slivník Trebišov 72,24
809551 Čierna Trebišov 72,42 *
857351 Somotor Trebišov 72,29
950025 Nový Horeš Trebišov 73,31
828360 Kráľovský Chlmec Trebišov 73,54 *
868698 Veľké Trakany Trebišov 73,15
873217 Zemplínska Teplica Trebišov 74,20
807681 Byšta Trebišov 74,68
830275 Kysta Trebišov 74,72
865303 Trnávka Trebišov 75,11
830089 Kuzmice Trebišov 75,71
809195 Čeľovce Trebišov 76,23
835854 Malý Horeš Trebišov 76,17
830682 Lastovce Trebišov 77,78
873250 Zemplínske Jastrabie Trebišov 78,99
823635 Kašov Trebišov 78,71
841200 Nižný Žipov Trebišov 79,56
872822 Zbehňov Trebišov 79,00 *
873241 Zemplínske Hradište Trebišov 79,00 *
819247 Hrčeľ Trebišov 80,11
850845 Rad Trebišov 80,78 *
835650 Malé Ozorovce Trebišov 80,17
836842 Michaľany Trebišov 81,32 *
814172 Egreš Trebišov 83,47
869007 Veľký Horeš Trebišov 84,61
807991 Cejkov Trebišov 84,32
857360 Véč Trebišov 84,76 *
868230 Veľké Ozorovce Trebišov 85,81
849677 Pribeník Trebišov 85,24
819263 Hriadky Trebišov 90,58
858960 Klin nad Bodrogom Trebišov 91,67
811181 Dobrá Trebišov 93,40 *
873195 Zemplínsky Klečenov Trebišov 93,40 *
800414 Bačka Trebišov 94,20 *
873179 Stanča Trebišov 96,58 *
809594 Čierna nad Tisou Trebišov 96,92 *
842851 Novosad Trebišov 97,44 *
864188 Trebišov Trebišov 97,20
802905 Biel Trebišov 97,88
873268 Zemplínsky Branč Trebišov 99,24 *
846881 Plechotice Trebišov 99,51
869015 Veľký Kamenec Trebišov 99,98 *
873187 Úpor Trebišov 101,04 *
857343 Nová Vieska pri Bodrogu Trebišov 101,82 *
842893 Malý Ruskov Trebišov 103,40
837563 Milhostov Trebišov 103,16 *
827908 Kožuchov Trebišov 104,00
875376 Pavlovo Trebišov 105,88 *
803332 Svätá Mária Trebišov 105,88 *
842907 Veľký Ruskov Trebišov 114,98 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood