Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
832987 Lodno Kysucké Nové Mesto 12,94 *
856908 Snežnica Kysucké Nové Mesto 18,84 *
850977 Radoľa Kysucké Nové Mesto 19,47
812561 Dolný Vadičov Kysucké Nové Mesto 23,13
853356 Rudinská Kysucké Nové Mesto 24,88 *
818526 Horný Vadičov Kysucké Nové Mesto 26,00
853291 Rudina Kysucké Nové Mesto 29,17
839728 Nesluša Kysucké Nové Mesto 31,26 *
843229 Ochodnica Kysucké Nové Mesto 31,32 *
830381 Kysucký Lieskovec Kysucké Nové Mesto 32,41
853305 Rudinka Kysucké Nové Mesto 33,12
830283 Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto 40,65
875236 Prostredný Vadičov Kysucké Nové Mesto 41,03
833126 Lopušné Pažite Kysucké Nové Mesto 43,41
849057 Povina Kysucké Nové Mesto 45,06 *
844811 Oškerda Kysucké Nové Mesto 62,20 *
807117 Budatínska Lehota Kysucké Nové Mesto 72,02 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood