Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803553 Bojničky Hlohovec 41,95
816248 Hlohovec Hlohovec 52,82
854425 Sasinkovo Hlohovec 57,04
848689 Posádka Hlohovec 60,12
814024 Dvorníky Hlohovec 61,68
818259 Horné Trhovište Hlohovec 61,26 *
834670 Madunice Hlohovec 61,34
809411 Červeník Hlohovec 64,99
845591 Pastuchov Hlohovec 64,25
826235 Koplotovce Hlohovec 72,36 *
864064 Trakovice Hlohovec 73,80
823970 Kľačany Hlohovec 74,15
861847 Šulekovo Hlohovec 76,50
812102 Dolné Otrokovce Hlohovec 78,53
875007 Žlkovce Hlohovec 78,12
862762 Tepličky Hlohovec 78,66 *
818127 Horné Otrokovce Hlohovec 79,83
851779 Ratkovce Hlohovec 80,74
862592 Tekolďany Hlohovec 82,09
821985 Jalšové Hlohovec 86,42 *
818313 Horné Zelenice Hlohovec 87,20
812200 Dolné Zelenice Hlohovec 88,32
855472 Siladice Hlohovec 89,09
812170 Dolné Trhovište Hlohovec 90,94 *
836729 Merašice Hlohovec 90,62 *
831379 Leopoldov Hlohovec 91,88 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood