Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
832961 Livov Bardejov 6,00
834165 Lukov Bardejov 6,00
834173 Venécia Bardejov 6,01
818887 Hrabské Bardejov 6,00
856894 Snakov Bardejov 6,27
835447 Malcov Bardejov 8,14
831328 Lenartov Bardejov 8,17
830640 Lascov Bardejov 10,70
858684 Stebnícka Huta Bardejov 10,00
858692 Stebník Bardejov 10,49
851949 Regetovka Bardejov 10,00
829170 Kríže Bardejov 12,94 *
865443 Tročany Bardejov 13,79
871273 Vyšná Polianka Bardejov 13,60
820725 Chmeľová Bardejov 13,29
867373 Varadka Bardejov 13,60
802298 Becherov Bardejov 13,02
843806 Ondavka Bardejov 13,60
806731 Brezov Bardejov 14,26
802484 Beloveža Bardejov 14,36
802077 Bardejovská Nová Ves Bardejov 14,62
822167 Janovce Bardejov 14,54
834149 Lukavica Bardejov 15,63
871613 Vyšný Tvarožec Bardejov 15,99
847917 Poliakovce Bardejov 15,00
813133 Dubinné Bardejov 15,00
871362 Vyšná Voľa Bardejov 15,59
844420 Ortuťová Bardejov 15,44
806871 Brezovka Bardejov 15,00
826031 Komárov Bardejov 15,00
860638 Šašová Bardejov 15,63
824992 Kobyly Bardejov 15,99
815985 Hažlín Bardejov 15,69
852066 Rešov Bardejov 16,36
814474 Gaboltov Bardejov 16,14
833118 Lopúchov Bardejov 16,95
848654 Porúbka Bardejov 16,99
818844 Hrabovec Bardejov 16,26
859311 Stuľany Bardejov 17,16
832260 Lipová Bardejov 17,49
852376 Richvald Bardejov 17,19
872881 Zborov Bardejov 17,30
810886 Dlhá Lúka Bardejov 17,00
824925 Kľušov Bardejov 17,90
801712 Bardejov Bardejov 18,26
860816 Šiba Bardejov 18,32
800066 Abrahámovce Bardejov 18,72
807061 Buclovany Bardejov 18,39
841196 Nižný Tvarožec Bardejov 18,78
867349 Vaniškovce Bardejov 19,25
802115 Bartošovce Bardejov 19,75
844454 Osikov Bardejov 19,59
826251 Koprivnica Bardejov 19,28
814393 Fričkovce Bardejov 19,83
816116 Hervartov Bardejov 19,32
841021 Nižné Raslavice Bardejov 19,42
816108 Hertník Bardejov 19,87
815772 Harhaj Bardejov 19,01
871419 Vyšné Raslavice Bardejov 19,12
873349 Zlaté Bardejov 20,00
829145 Krivé Bardejov 20,00
871532 Vyšný Kručov Bardejov 20,28
852759 Rokytov Bardejov 20,00
838276 Mokroluh Bardejov 20,00
862517 Tarnov Bardejov 20,00
815071 Gerlachov Bardejov 20,77
829625 Kružlov Bardejov 20,00
859711 Sveržov Bardejov 20,00
836061 Marhaň Bardejov 21,04
822574 Jedlinka Bardejov 21,30
837521 Mikulášová Bardejov 21,85
856703 Smilno Bardejov 21,22
839493 Nemcovce Bardejov 22,84
829943 Kurov Bardejov 22,10
827894 Kožany Bardejov 22,30
815721 Hankovce Bardejov 23,62
825115 Kochanovce Bardejov 24,23
829757 Kučín Bardejov 25,33
860506 Šarišské Čierne Bardejov 25,00
829919 Kurima Bardejov 25,78
808172 Cigeľka Bardejov 26,58
820539 Hutka Bardejov 26,48 *
803375 Bogliarka Bardejov 33,84 *
814385 Frička Bardejov 36,96 *
840971 Nižná Voľa Bardejov 37,10 *
840882 Nižná Polianka Bardejov 39,96 *
845981 Petrová Bardejov 39,90 *
800201 Andrejová Bardejov 42,37
832979 Livovská Huta Bardejov 45,54 *
843695 Oľšavce Bardejov 67,04 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood