Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
875384 Malý Kazimír Trebišov 70,71
867586 Veľaty Trebišov 70,10 *
830089 Kuzmice Trebišov 75,71
856631 Slovenské Nové Mesto Trebišov 60,19
809195 Čeľovce Trebišov 76,23
806421 Brezina Trebišov 70,07
846881 Plechotice Trebišov 99,51
869015 Veľký Kamenec Trebišov 99,98 *
803561 Boľ Trebišov 30,94
849677 Pribeník Trebišov 85,24
807681 Byšta Trebišov 74,68
864773 Veľká Tŕňa Trebišov 63,76
830500 Ladmovce Trebišov 70,36 *
856452 Slivník Trebišov 72,24
835706 Malé Trakany Trebišov 65,49
873250 Zemplínske Jastrabie Trebišov 78,99
835854 Malý Horeš Trebišov 76,17
868698 Veľké Trakany Trebišov 73,15
846902 Svätuše Trebišov 63,26 *
803332 Svätá Mária Trebišov 105,88 *
819247 Hrčeľ Trebišov 80,11
868230 Veľké Ozorovce Trebišov 85,81
873161 Zemplín Trebišov 70,62 *
800414 Bačka Trebišov 94,20 *
873241 Zemplínske Hradište Trebišov 79,00 *
854531 Sečovce Trebišov 65,24
800422 Bačkov Trebišov 50,11
831271 Leles Trebišov 51,10
873217 Zemplínska Teplica Trebišov 74,20
828360 Kráľovský Chlmec Trebišov 73,54 *
858978 Streda nad Bodrogom Trebišov 60,23
810096 Dargov Trebišov 47,65
872393 Zatín Trebišov 35,99
807991 Cejkov Trebišov 84,32
803944 Boťany Trebišov 59,81
845361 Parchovany Trebišov 59,51
847895 Poľany Trebišov 37,27
869007 Veľký Horeš Trebišov 84,61
869996 Vojčice Trebišov 70,32
819069 Hraň Trebišov 56,16 *
835650 Malé Ozorovce Trebišov 80,17
841200 Nižný Žipov Trebišov 79,56
858889 Strážne Trebišov 48,14
842851 Novosad Trebišov 97,44 *
830682 Lastovce Trebišov 77,78
864765 Malá Tŕňa Trebišov 59,74 *
803847 Borša Trebišov 61,61
875376 Pavlovo Trebišov 105,88 *
872822 Zbehňov Trebišov 79,00 *
865303 Trnávka Trebišov 75,11
827908 Kožuchov Trebišov 104,00
855570 Sirník Trebišov 55,82 *
857360 Véč Trebišov 84,76 *
835862 Malý Kamenec Trebišov 49,83
814172 Egreš Trebišov 83,47
873179 Stanča Trebišov 96,58 *
859885 Svinice Trebišov 62,65
869627 Višňov Trebišov 60,53
857319 Soľnička Trebišov 20,38
857840 Stankovce Trebišov 45,85
809551 Čierna Trebišov 72,42 *
873195 Zemplínsky Klečenov Trebišov 93,40 *
842893 Malý Ruskov Trebišov 103,40
858960 Klin nad Bodrogom Trebišov 91,67
801674 Malá Bara Trebišov 60,14 *
819263 Hriadky Trebišov 90,58
857343 Nová Vieska pri Bodrogu Trebišov 101,82 *
801682 Veľká Bara Trebišov 69,10 *
809331 Černochov Trebišov 68,64 *
813991 Dvorianky Trebišov 66,69
809594 Čierna nad Tisou Trebišov 96,92 *
803987 Božčice Trebišov 52,01
823635 Kašov Trebišov 78,71
869473 Viničky Trebišov 71,36 *
870005 Vojka Trebišov 51,39
809276 Čerhov Trebišov 66,32 *
950025 Nový Horeš Trebišov 73,31
811181 Dobrá Trebišov 93,40 *
830275 Kysta Trebišov 74,72
836842 Michaľany Trebišov 81,32 *
837563 Milhostov Trebišov 103,16 *
806170 Brehov Trebišov 53,93
831263 Kapoňa Trebišov 32,98
857351 Somotor Trebišov 72,29
802905 Biel Trebišov 97,88
823686 Veľký Kazimír Trebišov 67,54
873268 Zemplínsky Branč Trebišov 99,24 *
842907 Veľký Ruskov Trebišov 114,98 *
834092 Luhyňa Trebišov 62,06 *
850845 Rad Trebišov 80,78 *
873187 Úpor Trebišov 101,04 *
828815 Kravany Trebišov 44,67
864188 Trebišov Trebišov 97,20


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood