Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
821951 Jalová Snina 12,94 *
863530 Topoľa Snina 8,40
824151 Klenová Snina 27,31
853577 Runina Snina 14,97
823147 Kalná Roztoka Snina 27,86
867896 Veľká Poľana Snina 52,76 *
866440 Ulič Snina 13,29
858471 Starina nad Cirochou Snina 19,72
811033 Dlhé nad Cirochou Snina 31,57
844446 Osadné Snina 46,52 *
866458 Uličské Krivé Snina 13,92
825778 Kolonica Snina 22,14
866237 Ubľa Snina 19,34
818704 Hostovice Snina 50,31
853674 Ruské Snina 22,12
841871 Nová Sedlica Snina 26,08 *
845817 Pčoliné Snina 20,73
857807 Stakčín Snina 21,39
872849 Zboj Snina 9,56
873691 Zvala Snina 23,54
802395 Belá nad Cirochou Snina 33,68
806820 Brezovec Snina 41,88 *
844616 Ostrožnica Snina 15,87
836800 Michajlov Snina 47,80 *
810088 Dara Snina 20,00
850241 Príslop Snina 26,66
860999 Šmigovec Snina 36,79
818810 Hrabová Roztoka Snina 14,41
873225 Zemplínske Hámre Snina 49,26 *
809969 Čukalovce Snina 15,26
813427 Dúbrava Snina 33,14
846546 Pichne Snina 20,33
845370 Parihuzovce Snina 14,02
853763 Ruský Potok Snina 9,29
853666 Ruská Volová Snina 21,30
859117 Strihovce Snina 39,16
856835 Smolník nad Cirochou Snina 11,77
857793 Stakčínska Roztoka Snina 22,17
830526 Ladomirov Snina 18,73
825697 Kolbasov Snina 15,19
856941 Snina Snina 24,88


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood