Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
875236 Prostredný Vadičov Kysucké Nové Mesto 41,03
832987 Lodno Kysucké Nové Mesto 12,94 *
818526 Horný Vadičov Kysucké Nové Mesto 26,00
849057 Povina Kysucké Nové Mesto 45,06 *
843229 Ochodnica Kysucké Nové Mesto 31,32 *
830283 Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto 40,65
830381 Kysucký Lieskovec Kysucké Nové Mesto 32,41
853356 Rudinská Kysucké Nové Mesto 24,88 *
807117 Budatínska Lehota Kysucké Nové Mesto 72,02 *
844811 Oškerda Kysucké Nové Mesto 62,20 *
850977 Radoľa Kysucké Nové Mesto 19,47
853291 Rudina Kysucké Nové Mesto 29,17
812561 Dolný Vadičov Kysucké Nové Mesto 23,13
856908 Snežnica Kysucké Nové Mesto 18,84 *
833126 Lopušné Pažite Kysucké Nové Mesto 43,41
853305 Rudinka Kysucké Nové Mesto 33,12
839728 Nesluša Kysucké Nové Mesto 31,26 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood