Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
848689 Posádka Hlohovec 60,12
812102 Dolné Otrokovce Hlohovec 78,53
814024 Dvorníky Hlohovec 61,68
861847 Šulekovo Hlohovec 76,50
845591 Pastuchov Hlohovec 64,25
854425 Sasinkovo Hlohovec 57,04
834670 Madunice Hlohovec 61,34
864064 Trakovice Hlohovec 73,80
823970 Kľačany Hlohovec 74,15
812170 Dolné Trhovište Hlohovec 90,94 *
809411 Červeník Hlohovec 64,99
821985 Jalšové Hlohovec 86,42 *
803553 Bojničky Hlohovec 41,95
862592 Tekolďany Hlohovec 82,09
818127 Horné Otrokovce Hlohovec 79,83
875007 Žlkovce Hlohovec 78,12
855472 Siladice Hlohovec 89,09
818259 Horné Trhovište Hlohovec 61,26 *
826235 Koplotovce Hlohovec 72,36 *
862762 Tepličky Hlohovec 78,66 *
831379 Leopoldov Hlohovec 91,88 *
836729 Merašice Hlohovec 90,62 *
851779 Ratkovce Hlohovec 80,74
818313 Horné Zelenice Hlohovec 87,20
812200 Dolné Zelenice Hlohovec 88,32
816248 Hlohovec Hlohovec 52,82


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood