Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802735 Bernolákovo Senec 82,92
803065 Blatné Senec 79,34
803570 Boldog Senec 94,98
820865 Chorvátsky Grob Senec 90,95
841731 Dedinka pri Dunaji Senec 93,70
821438 Farná Senec 161,84 *
815594 Hamuliakovo Senec 111,96
819824 Hrubá Borša Senec 161,52 *
819867 Hrubý Šúr Senec 128,32 *
820407 Hurbanova Ves Senec 153,08 *
821128 Igram Senec 109,36
821446 Ivanka pri Dunaji Senec 62,77
822094 Jánošíková Senec 106,87
823023 Kalinkovo Senec 98,09
823554 Kaplna Senec 100,70
826634 Kostolná pri Dunaji Senec 109,74
828211 Krmeš Senec 87,90
828203 Kráľová pri Senci Senec 94,95
835803 Malinovo Senec 125,62
868850 Malý Biel Senec 90,32
863475 Malý Madaras Senec 132,30
826642 Malý Šúr Senec 101,90
837628 Miloslavov Senec 130,75
838527 Most pri Bratislave Senec 84,33
841838 Nová Lipnica Senec 117,38
841749 Nová Ves pri Dunaji Senec 99,46
842036 Nové Košariská Senec 106,89
851922 Nový Svet Senec 204,94 *
835811 Patov Senec 96,46
851931 Reca Senec 101,91
852813 Rovinka Senec 103,83
854964 Senec Senec 99,01
838519 Studené Senec 64,89
863491 Tomášov Senec 112,16
865958 Tureň Senec 97,30
868868 Veľký Biel Senec 90,02
869945 Vlky Senec 112,86
865966 Zonc Senec 98,61
872270 Zálesie Senec 88,50
808881 Čataj Senec 100,06


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood