Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802174 Batizovce Poprad 28,93
814652 Filice Poprad 18,62
815098 Gerlachov Poprad 20,00
814661 Gánovce Poprad 34,24 *
818721 Hozelec Poprad 33,92 *
819131 Hranovnica Poprad 19,64
817040 Hôrka Poprad 41,45
822183 Jánovce Poprad 21,77
828807 Kravany Poprad 30,00
832537 Liptovská Teplička Poprad 6,10
833959 Lučivná Poprad 13,64
822191 Machalovce Poprad 26,05
836371 Matejovce Poprad 43,73
836702 Mengusovce Poprad 38,34
837784 Mlynica Poprad 45,96
840963 Nižná Šuňava Poprad 31,06 *
841820 Nová Lesná Poprad 30,00
848174 Poprad Poprad 21,04
848221 Spišská Sobota Poprad 21,75
857599 Spišská Teplica Poprad 36,89
857611 Spišské Bystré Poprad 18,31
857751 Spišský Štiavnik Poprad 25,16
858544 Starý Smokovec Poprad 12,94 *
848298 Stráže pod Tatrami Poprad 52,33
859923 Svit Poprad 48,58 *
874108 Tatranská Javorina Poprad 12,94 *
862568 Tatranská Lomnica Poprad 59,48 *
869228 Vernár Poprad 7,98
848417 Veľká Poprad 20,32
869163 Veľký Slavkov Poprad 31,00
869457 Vikartovce Poprad 28,54
870820 Vydrník Poprad 25,67
871354 Vyšná Šuňava Poprad 31,32 *
861375 Štrba Poprad 16,44
861405 Štrbské Pleso Poprad 47,72 *
836711 Štôla Poprad 39,92
862371 Švábovce Poprad 33,82
874132 Ždiar Poprad 28,68 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood