Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800163 Alekšince Nitra 117,43
800180 Andač Nitra 88,04
800287 Malý Báb Nitra 79,77
800295 Veľký Báb Nitra 87,47
800341 Babindol Nitra 139,73
804029 Branč Nitra 134,01
804037 Veľká Ves Nitra 131,04
807931 Cabaj Nitra 80,79
808253 Čab Nitra 101,20
808270 Sila Nitra 113,33
808598 Čakajovce Nitra 81,45
808776 Čápor Nitra 79,20
809098 Čeľadice Nitra 67,47
809845 Čifáre Nitra 141,07
812021 Dolné Krškany Nitra 113,81
812048 Dolné Lefantovce Nitra 93,73
812081 Dolné Obdokovce Nitra 80,78
812161 Dolné Štitáre Nitra 80,78 *
812854 Dražovce Nitra 84,28
814156 Dyčka Nitra 108,26
815195 Golianovo Nitra 141,72 *
817996 Horné Lefantovce Nitra 94,25
818429 Horný Ohaj Nitra 86,61
818674 Hosťová Nitra 75,39
819832 Suľany Nitra 100,68
819841 Výčapky Nitra 95,93
821454 Ivanka pri Nitre Nitra 104,27
822248 Jarok Nitra 94,71
822655 Jelenec Nitra 109,54 *
822728 Jelšovce Nitra 100,59
823538 Kapince Nitra 92,22
824054 Klasov Nitra 103,85
825743 Kolíňany Nitra 68,62
830623 Malý Lapáš Nitra 96,38 *
830631 Veľký Lapáš Nitra 95,79
831140 Lehota Nitra 76,53
834050 Martinová Nitra 98,85
834068 Vajka nad Žitavou Nitra 96,90
834114 Lukáčovce Nitra 105,14
834408 Lužianky Nitra 115,88
835536 Malé Chyndice Nitra 102,35
835749 Malé Zálužie Nitra 98,25
836672 Melek Nitra 101,28
838179 Mojmírovce Nitra 114,49
839914 Nitra Nitra 127,38 *
840076 Horné Krškany Nitra 124,96
840165 Párovské Háje Nitra 124,28
840203 Kynek Nitra 109,78
840254 Mlynárce Nitra 93,22
840319 Zobor Nitra 85,43
840378 Chrenová Nitra 103,65
840564 Mikov dvor Nitra 96,64
840572 Nitra nad Ipľom Lučenec 78,82
840581 Čechynce Nitra 104,38
840599 Malý Cetín Nitra 105,36
840653 Nitrianske Hrnčiarovce Nitra 97,96
841943 Nová Ves nad Žitavou Nitra 96,62
842311 Nové Sady Nitra 100,42
845272 Paňa Nitra 110,01
847267 Bádice Nitra 55,68
847275 Mechenice Nitra 62,86
847283 Sokolníky Nitra 58,16
847810 Pohranice Nitra 72,34
848018 Poľný Kesov Nitra 123,36
852660 Rišňovce Nitra 80,56
853542 Rumanová Nitra 91,17
859630 Svätoplukovo Nitra 78,08
861162 Štefanovičová Nitra 120,46
862231 Šurianky Nitra 98,37
862461 Tajná Nitra 110,32 *
862703 Telince Nitra 125,41
867691 Veľká Dolina Nitra 125,20
868019 Veľké Chyndice Nitra 116,58
868035 Veľké Janíkovce Nitra 107,78
868787 Veľké Zálužie Nitra 96,75
868914 Veľký Cetín Nitra 98,76
869511 Dolný Vinodol Nitra 110,85
869520 Horný Vinodol Nitra 94,14
870218 Vráble Nitra 95,75
870773 Ľudovítová Nitra 97,22
870781 Výčapy-Opatovce Nitra 118,94
872831 Zbehy Nitra 78,47
874931 Žirany Nitra 65,93
874973 Žitavce Nitra 97,74


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood