Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803553 Bojničky Hlohovec 41,95
809411 Červeník Hlohovec 64,99
812102 Dolné Otrokovce Hlohovec 78,53
812170 Dolné Trhovište Hlohovec 90,94 *
812200 Dolné Zelenice Hlohovec 88,32
814024 Dvorníky Hlohovec 61,68
816248 Hlohovec Hlohovec 52,82
818127 Horné Otrokovce Hlohovec 79,83
818259 Horné Trhovište Hlohovec 61,26 *
818313 Horné Zelenice Hlohovec 87,20
821985 Jalšové Hlohovec 86,42 *
823970 Kľačany Hlohovec 74,15
826235 Koplotovce Hlohovec 72,36 *
831379 Leopoldov Hlohovec 91,88 *
834670 Madunice Hlohovec 61,34
836729 Merašice Hlohovec 90,62 *
845591 Pastuchov Hlohovec 64,25
848689 Posádka Hlohovec 60,12
851779 Ratkovce Hlohovec 80,74
854425 Sasinkovo Hlohovec 57,04
855472 Siladice Hlohovec 89,09
861847 Šulekovo Hlohovec 76,50
862592 Tekolďany Hlohovec 82,09
862762 Tepličky Hlohovec 78,66 *
864064 Trakovice Hlohovec 73,80
875007 Žlkovce Hlohovec 78,12


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood