Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
991970 Bažantnica Malacky 54,82 *
803693 Borinka Malacky 93,80 *
871800 Bystrická hora Malacky 52,60
846821 Feld Malacky 62,86
814482 Gajary Malacky 49,02
871818 Hrubé lúky Malacky 119,76 *
821756 Jablonové Malacky 17,87
821888 Jakubov Malacky 26,95
826626 Kostolište Malacky 34,34
829773 Kuchyňa Malacky 41,23
833231 Lozorno Malacky 14,88
830399 Láb Malacky 23,49
835196 Malacky Malacky 64,57
835625 Malé Leváre Malacky 67,91
836079 Marianka Malacky 60,08 *
859320 Mást I Malacky 71,94
859346 Mást II Malacky 119,76 *
859354 Mást III Malacky 36,80
991945 Nivky Malacky 54,82 *
991953 Obora Malacky 54,82 *
845931 Pernek Malacky 20,55
846775 Plavecké Podhradie Malacky 27,90
846791 Plavecký Mikuláš Malacky 66,31
846813 Plavecký Štvrtok Malacky 46,36
991996 Riadok Malacky 54,82 *
852716 Rohožník Malacky 27,45
857335 Sološnica Malacky 33,17
859303 Studienka Malacky 26,74
859338 Stupava Malacky 40,55
859524 Suchohrad Malacky 64,28
992003 Turecký vrch Malacky 54,82 *
803707 Vačková Malacky 16,24
868191 Veľké Leváre Malacky 76,34 *
871133 Vysoká pri Morave Malacky 55,96
873586 Zohor Malacky 56,77
871788 Záhorie Malacky 54,82 *
871826 Záhorská Ves Malacky 100,78
872679 Závod Malacky 60,36
991988 Červený Kríž Malacky 54,82
991961 Šranek Malacky 54,82 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood