Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
865826 Dolný Turček Turčianske Teplice 12,94 *
853526 Rudno Turčianske Teplice 15,00
809951 Čremošné Turčianske Teplice 15,48
822396 Jasenovo Turčianske Teplice 17,14
807222 Budiš Turčianske Teplice 24,90
868922 Veľký Čepčín Turčianske Teplice 25,01
832073 Liešno Turčianske Teplice 26,20
813362 Dubové Turčianske Teplice 28,01
822973 Kaľamenová Turčianske Teplice 32,79
821411 Ivančiná Turčianske Teplice 34,50
851582 Rakša Turčianske Teplice 36,43
856649 Slovenské Pravno Turčianske Teplice 37,77
865923 Turčiansky Michal Turčianske Teplice 37,68
847909 Polerieka Turčianske Teplice 38,40
855863 Sklené Turčianske Teplice 38,42 *
815381 Háj Turčianske Teplice 38,29
803146 Blažovce Turčianske Teplice 39,02
817708 Horná Štubňa Turčianske Teplice 39,10 *
843822 Ondrašová Turčianske Teplice 39,01
803316 Kevice Turčianske Teplice 39,52
806935 Brieštie Turčianske Teplice 39,78
838560 Moškovec Turčianske Teplice 39,91
865834 Horný Turček Turčianske Teplice 39,10 *
822566 Jazernica Turčianske Teplice 40,45
810746 Diviaky Turčianske Teplice 40,63
800091 Abramová Turčianske Teplice 41,63
838578 Mošovce Turčianske Teplice 43,46
803669 Borcová Turčianske Teplice 43,10
811874 Dolná Štubňa Turčianske Teplice 44,23
835846 Malý Čepčín Turčianske Teplice 44,62
803308 Bodorová Turčianske Teplice 45,49
865877 Turčianske Teplice Turčianske Teplice 49,98
813982 Dvorec nad Turcom Turčianske Teplice 60,66 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood