Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
828815 Kravany Trebišov 23,82 *
847895 Poľany Trebišov 37,14
872393 Zatín Trebišov 40,42
803561 Boľ Trebišov 40,31
873161 Zemplín Trebišov 41,67
807681 Byšta Trebišov 41,22 *
857840 Stankovce Trebišov 41,43
857319 Soľnička Trebišov 43,20
858889 Strážne Trebišov 45,38
810096 Dargov Trebišov 47,48
869627 Višňov Trebišov 47,52
870005 Vojka Trebišov 48,49
800422 Bačkov Trebišov 49,97
803987 Božčice Trebišov 49,10
856631 Slovenské Nové Mesto Trebišov 51,18
845361 Parchovany Trebišov 52,19
858978 Streda nad Bodrogom Trebišov 53,11
857351 Somotor Trebišov 54,79
803847 Borša Trebišov 54,81
855570 Sirník Trebišov 55,82 *
819069 Hraň Trebišov 56,16 *
859885 Svinice Trebišov 59,14 *
864765 Malá Tŕňa Trebišov 59,74 *
854531 Sečovce Trebišov 59,11
801674 Malá Bara Trebišov 60,14 *
869996 Vojčice Trebišov 61,12
834092 Luhyňa Trebišov 62,06 *
835706 Malé Trakany Trebišov 62,28
813991 Dvorianky Trebišov 63,79
846902 Svätuše Trebišov 63,26 *
864773 Veľká Tŕňa Trebišov 64,68
806170 Brehov Trebišov 65,98 *
830275 Kysta Trebišov 65,26
809276 Čerhov Trebišov 66,32 *
823635 Kašov Trebišov 67,55
809331 Černochov Trebišov 68,64 *
801682 Veľká Bara Trebišov 69,10 *
823686 Veľký Kazimír Trebišov 70,98
806421 Brezina Trebišov 70,11
856452 Slivník Trebišov 70,44
830500 Ladmovce Trebišov 70,36 *
869473 Viničky Trebišov 71,36 *
809551 Čierna Trebišov 72,42 *
873195 Zemplínsky Klečenov Trebišov 72,24
873217 Zemplínska Teplica Trebišov 72,87
828360 Kráľovský Chlmec Trebišov 73,54 *
875384 Malý Kazimír Trebišov 73,13
830089 Kuzmice Trebišov 74,56
873250 Zemplínske Jastrabie Trebišov 74,85
950025 Nový Horeš Trebišov 74,85
865303 Trnávka Trebišov 74,86
814172 Egreš Trebišov 75,45
835854 Malý Horeš Trebišov 76,90
809195 Čeľovce Trebišov 77,63
835650 Malé Ozorovce Trebišov 78,14
830682 Lastovce Trebišov 78,89
873241 Zemplínske Hradište Trebišov 79,00 *
872822 Zbehňov Trebišov 79,00 *
868230 Veľké Ozorovce Trebišov 79,27
850845 Rad Trebišov 80,78 *
831271 Leles Trebišov 80,38 *
819263 Hriadky Trebišov 80,11
836842 Michaľany Trebišov 81,32 *
802905 Biel Trebišov 81,92 *
846881 Plechotice Trebišov 81,15
841200 Nižný Žipov Trebišov 82,64 *
819247 Hrčeľ Trebišov 82,73
858960 Klin nad Bodrogom Trebišov 83,85
869007 Veľký Horeš Trebišov 84,65
807991 Cejkov Trebišov 84,00
857360 Véč Trebišov 84,76 *
849677 Pribeník Trebišov 84,04
835862 Malý Kamenec Trebišov 85,16 *
864188 Trebišov Trebišov 86,44
842907 Veľký Ruskov Trebišov 87,60
831263 Kapoňa Trebišov 88,28 *
811181 Dobrá Trebišov 93,40 *
800414 Bačka Trebišov 94,20 *
827908 Kožuchov Trebišov 96,09
873179 Stanča Trebišov 96,58 *
809594 Čierna nad Tisou Trebišov 96,92 *
842851 Novosad Trebišov 97,44 *
803944 Boťany Trebišov 97,24 *
873268 Zemplínsky Branč Trebišov 99,24 *
869015 Veľký Kamenec Trebišov 99,98 *
867586 Veľaty Trebišov 99,08
868698 Veľké Trakany Trebišov 99,98 *
857343 Nová Vieska pri Bodrogu Trebišov 101,82 *
873187 Úpor Trebišov 101,04 *
837563 Milhostov Trebišov 103,16 *
842893 Malý Ruskov Trebišov 103,76 *
875376 Pavlovo Trebišov 105,88 *
803332 Svätá Mária Trebišov 105,88 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood