Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
822451 Jasová Nové Zámky 43,50
860581 Šarkan Nové Zámky 46,24
832251 Ondrochov Nové Zámky 50,24
810711 Diva Nové Zámky 52,43
835170 Malá nad Hronom Nové Zámky 62,49
832243 Mlynský Sek Nové Zámky 62,18
800589 Bajtava Nové Zámky 65,06 *
820113 Hul Nové Zámky 69,74
838896 Mužla Nové Zámky 72,90
854352 Salka Nové Zámky 73,49
875163 Horný chotár Nové Zámky 73,31
843032 Obid Nové Zámky 74,65
833258 Ľubá Nové Zámky 74,92
822515 Jatov Nové Zámky 75,87
814687 Gbelce Nové Zámky 76,70
845701 Pavlová Nové Zámky 76,88
869902 Vlkas Nové Zámky 77,46
802956 Bíňa Nové Zámky 80,42
855464 Sikenička Nové Zámky 81,12
840734 Nitriansky Hrádok Nové Zámky 82,31
824941 Kmeťovo Nové Zámky 85,52
836834 Michal nad Žitavou Nové Zámky 88,51
866431 Úľany nad Žitavou Nové Zámky 88,55
861898 Šurany Nové Zámky 90,41
836001 Veľká Maňa Nové Zámky 90,34
864081 Trávnica Nové Zámky 92,33
866211 Tvrdošovce Nové Zámky 95,07
826073 Komjatice Nové Zámky 95,93
859028 Strekov Nové Zámky 95,39
835994 Malá Maňa Nové Zámky 97,94
879711 Malý Kýr Nové Zámky 97,71
873152 Zemné Nové Zámky 98,75
812510 Dolný Ohaj Nové Zámky 98,29
804045 Branovo Nové Zámky 99,44
823422 Kamenín Nové Zámky 99,67
882003 Veľká tabuľa Nové Zámky 100,00
854913 Semerovo Nové Zámky 100,57
813265 Mikulášov dvor Nové Zámky 100,28
838225 Mojzesovo Nové Zámky 100,86
814148 Dvory nad Žitavou Nové Zámky 101,21
850870 Radava Nové Zámky 102,45
809021 Čechy Nové Zámky 103,04
825786 Kolta Nové Zámky 103,28
826103 Komoča Nové Zámky 103,12
800198 Andovce Nové Zámky 103,00
802808 Bešeňov Nové Zámky 103,18
800724 Bánov Nové Zámky 104,14
847259 Svätuša Nové Zámky 105,06
810169 Dedinka Nové Zámky 105,22 *
820661 Chľaba Nové Zámky 105,02 *
859940 Maďarský Svodín Nové Zámky 107,64
845027 Palárikovo Nové Zámky 108,72
831255 Leľa Nové Zámky 108,00 *
879720 Nemecký Svodín Nové Zámky 109,80
868205 Veľké Lovce Nové Zámky 109,64
802301 Belá Nové Zámky 110,86 *
842320 Nové Zámky Nové Zámky 111,23
853283 Rúbaň Nové Zámky 111,79
802093 Bardoňovo Nové Zámky 114,93
837547 Veľký Kýr Nové Zámky 114,19
849090 Pozba Nové Zámky 114,37
847241 Belek Nové Zámky 117,26
809314 Černík Nové Zámky 120,48
826804 Kostolný Sek Nové Zámky 120,67
800732 Malá Kesa Nové Zámky 124,03
851680 Rastislavice Nové Zámky 128,63
823333 Kamenica nad Hronom Nové Zámky 129,24 *
861545 Nána Nové Zámky 134,84
841960 Nová Vieska Nové Zámky 138,94 *
813249 Dubník Nové Zámky 148,76 *
835544 Malé Kosihy Nové Zámky 149,15
823490 Kamenný Most Nové Zámky 162,04 *
807036 Bruty Nové Zámky 172,66 *
861553 Štúrovo Nové Zámky 176,98 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood