Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803553 Bojničky Hlohovec 39,56
816248 Hlohovec Hlohovec 47,63
854425 Sasinkovo Hlohovec 54,35
848689 Posádka Hlohovec 56,37
845591 Pastuchov Hlohovec 57,61
823970 Kľačany Hlohovec 58,67
814024 Dvorníky Hlohovec 59,22
834670 Madunice Hlohovec 60,94
818259 Horné Trhovište Hlohovec 61,26 *
812102 Dolné Otrokovce Hlohovec 65,51
809411 Červeník Hlohovec 66,27
826235 Koplotovce Hlohovec 72,36 *
861847 Šulekovo Hlohovec 72,25
862592 Tekolďany Hlohovec 74,71
818127 Horné Otrokovce Hlohovec 77,81
862762 Tepličky Hlohovec 78,66 *
851779 Ratkovce Hlohovec 79,72
855472 Siladice Hlohovec 81,44
812200 Dolné Zelenice Hlohovec 81,39
875007 Žlkovce Hlohovec 83,40
818313 Horné Zelenice Hlohovec 83,64
821985 Jalšové Hlohovec 86,42 *
812170 Dolné Trhovište Hlohovec 90,94 *
836729 Merašice Hlohovec 90,62 *
831379 Leopoldov Hlohovec 91,88 *
864064 Trakovice Hlohovec 180,70 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood