Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
862282 Zemianske Šúrovce Trnava 164,56 *
812099 Dolné Orešany Trnava 63,26 *
823643 Kátlovce Trnava 80,96
872997 Zeleneč Trnava 120,62
810878 Dlhá Trnava 49,66
869881 Vlčkovce Trnava 135,15
872580 Zavar Trnava 96,26
869961 Voderady Trnava 101,14
859435 Suchá nad Parnou Trnava 82,23
853798 Ružindol Trnava 67,84
835960 Malženice Trnava 89,02
819476 Hrnčiarovce Trnava 96,66
807109 Bučany Trnava 77,20
803588 Boleráz Trnava 109,80
829218 Križovany nad Dudváhom Trnava 127,86
834726 Majcichov Trnava 132,49
810223 Dechtice Trnava 48,61
839256 Naháč Trnava 53,00
818097 Horné Orešany Trnava 95,37
861049 Špačince Trnava 110,16
808130 Cífer Trnava 102,15
833142 Lošonec Trnava 41,95
807303 Buková Trnava 13,88
856771 Smolenice Trnava 59,62
811548 Dolná Krupá Trnava 83,07
865559 Trstín Trnava 72,52
811220 Dobrá Voda Trnava 59,28 *
803421 Bohdanovce nad Trnavou Trnava 77,02
860735 Šelpice Trnava 70,73
822230 Jarná Trnava 93,32
803740 Borová Trnava 52,22
802921 Biely Kostol Trnava 190,86 *
844977 Paderovce Trnava 78,53
867462 Varov Šúr Trnava 104,70
862274 Veľké Šúrovce I Trnava 108,77
862291 Veľké Šúrovce II Trnava 98,96
856789 Smolenická Nová Ves Trnava 46,40
806242 Malé Brestovany Trnava 82,86
844004 Opoj Trnava 123,55
862266 Valtov Šúr Trnava 109,47
833193 Horné Lovčice Trnava 81,50
844926 Pác Trnava 96,60
833185 Dolné Lovčice Trnava 83,72
806251 Veľké Brestovany Trnava 87,38
811963 Dolné Dubové Trnava 99,92
803596 Klčovany Trnava 105,67
817872 Horné Dubové Trnava 74,61
851116 Radošovce Trnava 77,28
822418 Jaslovce Trnava 79,00
845698 Pavlice Trnava 182,30 *
838071 Modranka Trnava 127,69
802972 Bíňovce Trnava 78,18
873918 Zvončín Trnava 78,14
856541 Slovenská Nová Ves Trnava 99,30
822400 Bohunice Trnava 73,67
817180 Horná Krupá Trnava 67,95
827690 Košolná Trnava 71,19
864790 Trnava Trnava 122,37


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood