Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
875384 Malý Kazimír Trebišov 73,13
867586 Veľaty Trebišov 99,08
830089 Kuzmice Trebišov 74,56
856631 Slovenské Nové Mesto Trebišov 51,18
809195 Čeľovce Trebišov 77,63
806421 Brezina Trebišov 70,11
846881 Plechotice Trebišov 81,15
869015 Veľký Kamenec Trebišov 99,98 *
803561 Boľ Trebišov 40,31
849677 Pribeník Trebišov 84,04
807681 Byšta Trebišov 41,22 *
864773 Veľká Tŕňa Trebišov 64,68
830500 Ladmovce Trebišov 70,36 *
856452 Slivník Trebišov 70,44
835706 Malé Trakany Trebišov 62,28
873250 Zemplínske Jastrabie Trebišov 74,85
835854 Malý Horeš Trebišov 76,90
868698 Veľké Trakany Trebišov 99,98 *
846902 Svätuše Trebišov 63,26 *
803332 Svätá Mária Trebišov 105,88 *
819247 Hrčeľ Trebišov 82,73
868230 Veľké Ozorovce Trebišov 79,27
873161 Zemplín Trebišov 41,67
800414 Bačka Trebišov 94,20 *
873241 Zemplínske Hradište Trebišov 79,00 *
854531 Sečovce Trebišov 59,11
800422 Bačkov Trebišov 49,97
831271 Leles Trebišov 80,38 *
873217 Zemplínska Teplica Trebišov 72,87
828360 Kráľovský Chlmec Trebišov 73,54 *
858978 Streda nad Bodrogom Trebišov 53,11
810096 Dargov Trebišov 47,48
872393 Zatín Trebišov 40,42
807991 Cejkov Trebišov 84,00
803944 Boťany Trebišov 97,24 *
845361 Parchovany Trebišov 52,19
847895 Poľany Trebišov 37,14
869007 Veľký Horeš Trebišov 84,65
869996 Vojčice Trebišov 61,12
819069 Hraň Trebišov 56,16 *
835650 Malé Ozorovce Trebišov 78,14
841200 Nižný Žipov Trebišov 82,64 *
858889 Strážne Trebišov 45,38
842851 Novosad Trebišov 97,44 *
830682 Lastovce Trebišov 78,89
864765 Malá Tŕňa Trebišov 59,74 *
803847 Borša Trebišov 54,81
875376 Pavlovo Trebišov 105,88 *
872822 Zbehňov Trebišov 79,00 *
865303 Trnávka Trebišov 74,86
827908 Kožuchov Trebišov 96,09
855570 Sirník Trebišov 55,82 *
857360 Véč Trebišov 84,76 *
835862 Malý Kamenec Trebišov 85,16 *
814172 Egreš Trebišov 75,45
873179 Stanča Trebišov 96,58 *
859885 Svinice Trebišov 59,14 *
869627 Višňov Trebišov 47,52
857319 Soľnička Trebišov 43,20
857840 Stankovce Trebišov 41,43
809551 Čierna Trebišov 72,42 *
873195 Zemplínsky Klečenov Trebišov 72,24
842893 Malý Ruskov Trebišov 103,76 *
858960 Klin nad Bodrogom Trebišov 83,85
801674 Malá Bara Trebišov 60,14 *
819263 Hriadky Trebišov 80,11
857343 Nová Vieska pri Bodrogu Trebišov 101,82 *
801682 Veľká Bara Trebišov 69,10 *
809331 Černochov Trebišov 68,64 *
813991 Dvorianky Trebišov 63,79
809594 Čierna nad Tisou Trebišov 96,92 *
803987 Božčice Trebišov 49,10
823635 Kašov Trebišov 67,55
869473 Viničky Trebišov 71,36 *
870005 Vojka Trebišov 48,49
809276 Čerhov Trebišov 66,32 *
950025 Nový Horeš Trebišov 74,85
811181 Dobrá Trebišov 93,40 *
830275 Kysta Trebišov 65,26
836842 Michaľany Trebišov 81,32 *
837563 Milhostov Trebišov 103,16 *
806170 Brehov Trebišov 65,98 *
831263 Kapoňa Trebišov 88,28 *
857351 Somotor Trebišov 54,79
802905 Biel Trebišov 81,92 *
823686 Veľký Kazimír Trebišov 70,98
873268 Zemplínsky Branč Trebišov 99,24 *
842907 Veľký Ruskov Trebišov 87,60
834092 Luhyňa Trebišov 62,06 *
850845 Rad Trebišov 80,78 *
873187 Úpor Trebišov 101,04 *
828815 Kravany Trebišov 23,82 *
864188 Trebišov Trebišov 86,44


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood