Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
835811 Patov Senec 100,48
822094 Jánošíková Senec 97,51
821446 Ivanka pri Dunaji Senec 56,57
821128 Igram Senec 106,49
852813 Rovinka Senec 104,72
851931 Reca Senec 99,22
837628 Miloslavov Senec 154,33
842036 Nové Košariská Senec 96,03
815594 Hamuliakovo Senec 115,04
808881 Čataj Senec 99,17
868868 Veľký Biel Senec 85,30
823023 Kalinkovo Senec 84,02
838527 Most pri Bratislave Senec 83,61
820865 Chorvátsky Grob Senec 91,16
803065 Blatné Senec 80,87
828203 Kráľová pri Senci Senec 89,68
863491 Tomášov Senec 139,20 *
802735 Bernolákovo Senec 75,98
851922 Nový Svet Senec 100,00
835803 Malinovo Senec 124,25
863475 Malý Madaras Senec 135,27
838519 Studené Senec 65,57
865966 Zonc Senec 95,53
826642 Malý Šúr Senec 100,00
865958 Tureň Senec 96,79
868850 Malý Biel Senec 89,96
841731 Dedinka pri Dunaji Senec 90,18
828211 Krmeš Senec 86,09
869945 Vlky Senec 123,88 *
803570 Boldog Senec 92,67
841749 Nová Ves pri Dunaji Senec 98,55
841838 Nová Lipnica Senec 112,14
820407 Hurbanova Ves Senec 99,82
826634 Kostolná pri Dunaji Senec 100,28
823554 Kaplna Senec 96,84
819824 Hrubá Borša Senec 161,52 *
872270 Zálesie Senec 87,85
819867 Hrubý Šúr Senec 100,00
821438 Farná Senec 161,84 *
854964 Senec Senec 96,71


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood