Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
836711 Štôla Poprad 39,94
819131 Hranovnica Poprad 19,65
840963 Nižná Šuňava Poprad 31,06 *
833959 Lučivná Poprad 10,23
848417 Veľká Poprad 20,30
828807 Kravany Poprad 29,84
874132 Ždiar Poprad 28,68 *
857599 Spišská Teplica Poprad 36,98
857611 Spišské Bystré Poprad 17,95
848174 Poprad Poprad 20,66
869457 Vikartovce Poprad 26,46
869228 Vernár Poprad 7,83
861375 Štrba Poprad 16,31
858544 Starý Smokovec Poprad 12,94 *
874108 Tatranská Javorina Poprad 12,94 *
832537 Liptovská Teplička Poprad 6,08
862568 Tatranská Lomnica Poprad 59,48 *
857751 Spišský Štiavnik Poprad 18,08
802174 Batizovce Poprad 28,79
814661 Gánovce Poprad 34,24 *
822191 Machalovce Poprad 28,17
822183 Jánovce Poprad 27,51
818721 Hozelec Poprad 33,92 *
841820 Nová Lesná Poprad 30,00
859923 Svit Poprad 48,58 *
814652 Filice Poprad 17,91
870820 Vydrník Poprad 42,34 *
815098 Gerlachov Poprad 20,00
848221 Spišská Sobota Poprad 22,32
869163 Veľký Slavkov Poprad 23,55
837784 Mlynica Poprad 46,19
871354 Vyšná Šuňava Poprad 31,32 *
836702 Mengusovce Poprad 40,31
862371 Švábovce Poprad 53,49
848298 Stráže pod Tatrami Poprad 63,01
836371 Matejovce Poprad 54,55
817040 Hôrka Poprad 31,10
861405 Štrbské Pleso Poprad 47,72 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood