Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
851787 Ratkovo Martin 12,94 *
807664 Bystrička Martin 47,97
832341 Lipovec Martin 23,20
864315 Trebostovo Martin 56,98
829412 Krpeľany Martin 44,28 *
865851 Turčianska Štiavnička Martin 32,46 *
847381 Podhradie nad Váhom Martin 30,00
856487 Slovany Martin 44,97
841218 Nolčovo Martin 28,84
862347 Šútovo Martin 29,00 *
870650 Vrútky Martin 19,30
817988 Turčianske Jaseno Martin 19,96
830879 Lazany Martin 38,99
849839 Priekopa Martin 18,38
855847 Sklabinský Podzámok Martin 14,58
824089 Kláštor pod Znievom Martin 44,74
870633 Vrícko Martin 39,82
867250 Valča Martin 45,71
859371 Sučany Martin 10,37
836168 Martin Martin 69,50 *
839400 Necpaly Martin 38,96
865788 Turany Martin 27,21
802328 Belá Martin 43,43
865869 Turčianske Kľačany Martin 23,20
855812 Sklabiňa Martin 17,86
865907 Turčiansky Ďur Martin 40,89
831972 Ležiachov Martin 44,90
836273 Tomčany Martin 75,48 *
812307 Dolný Kalník Martin 19,51
867268 Valentová Martin 47,48
830658 Laskár Martin 49,08
823601 Karlová Martin 49,42
818399 Horný Kalník Martin 19,07
802654 Benice Martin 42,54
826154 Konské Martin 30,00
810690 Diaková Martin 55,76 *
813575 Dulice Martin 46,32
812820 Dražkovce Martin 68,96 *
872407 Záturčie Martin 28,17
865931 Turčiansky Peter Martin 45,79
857203 Socovce Martin 39,20
871672 Záborie Martin 17,33
873926 Žabokreky Martin 32,31
851574 Rakovo Martin 45,62
849731 Príbovce Martin 44,93
814369 Folkušová Martin 41,88
827711 Košťany nad Turcom Martin 48,56
865435 Trnovo Martin 41,43
810061 Ďanová Martin 48,18
803103 Blatnica Martin 44,00


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood