Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
855375 Horný Čepeň Galanta 177,52 *
812129 Dolné Saliby Galanta 118,65
822965 Kajal Galanta 123,57
812293 Dolný Chotár Galanta 118,60
842265 Nové Osady Galanta 106,63
827720 Košúty Galanta 109,20
867853 Veľká Mača Galanta 106,58
800058 Abrahám Galanta 217,02 *
866709 Váhovce Galanta 141,46
845655 Pata Galanta 102,20
838543 Mostová Galanta 118,30
865524 Trstice Galanta 100,87
870188 Vozokany Galanta 89,19
863459 Tomášikovo Galanta 127,74
814504 Galanta Galanta 216,82 *
868990 Veľký Grob Galanta 100,48
828106 Kráľov Brod Galanta 136,91
822663 Jelka Galanta 118,71
850730 Pusté Úľany Galanta 104,46
868752 Veľké Úľany Galanta 119,13
855251 Sereď Galanta 104,99
855961 Sládkovičovo Galanta 124,59
861014 Šoporňa Galanta 135,97
811777 Dolná Streda Galanta 108,10
809616 Čierna Voda Galanta 125,34
809772 Heď Galanta 178,38 *
860301 Šalgočka Galanta 97,56
855316 Stredný Čepeň Galanta 177,52 *
855235 Dolný Čepeň Galanta 177,52 *
809799 Zúgov Galanta 233,48 *
814636 Brakoň Galanta 28,39
822680 Ereč Galanta 97,03
822141 Jánovce Galanta 178,30 *
809802 Ostrov Galanta 90,48
814644 Gáň Galanta 135,22
818607 Hoste Galanta 222,46 *
814610 Nebojsa Galanta 75,51
836451 Matúškovo Galanta 221,52 *
822671 Nová Jelka Galanta 97,54
814539 Hody Galanta 94,05
838551 Šoriakoš Galanta 107,31
835161 Malá Mača Galanta 222,32 *
850705 Pusté Sady Galanta 95,37
873098 Zemianske Sady Galanta 87,66
863912 Topoľnica Galanta 104,05
869546 Vinohrady nad Váhom Galanta 91,88
809764 Čierny Brod Galanta 116,27
860859 Šintava Galanta 86,18
818178 Horné Saliby Galanta 116,27


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood