Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800627 Baldovce Levoča 62,52 *
802263 Beharovce Levoča 23,50
802930 Bijacovce Levoča 22,67
807028 Brutovce Levoča 19,46
807290 Buglovce Levoča 47,06 *
811149 Dlhé Stráže Levoča 30,00
812625 Domaňovce Levoča 41,28 *
811491 Doľany Levoča 23,04
812803 Dravce Levoča 24,20
950165 Dvorce Levoča 36,18 *
813435 Dúbrava Levoča 9,91
815268 Granč-Petrovce Levoča 19,38
815764 Harakovce Levoča 12,73
821713 Jablonov Levoča 30,81
823660 Katúň Levoča 31,31
824127 Klčov Levoča 48,28
847879 Korytné Levoča 20,31
829927 Kurimany Levoča 35,00
831859 Levoča Levoča 26,54
834009 Lúčka Levoča 12,94 *
839621 Nemešany Levoča 46,90
841030 Nižné Repaše Levoča 20,84 *
844225 Ordzovany Levoča 19,93
843709 Oľšavica Levoča 23,22
845680 Pavľany Levoča 46,91
848131 Pongrácovce Levoča 14,64
847887 Poľanovce Levoča 16,18
857645 Spišské Podhradie Levoča 29,26
857726 Spišský Hrhov Levoča 35,53
857777 Spišský Štvrtok Levoča 34,58
859290 Studenec Levoča 27,51
864021 Torysky Levoča 34,36
866466 Uloža Levoča 27,71
871435 Vyšné Repaše Levoča 35,42
871605 Vyšný Slavkov Levoča 25,00
872458 Závada Levoča 25,60


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood