Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800091 Abramová Turčianske Teplice 41,63
803146 Blažovce Turčianske Teplice 39,02
803308 Bodorová Turčianske Teplice 45,49
803316 Kevice Turčianske Teplice 39,52
803669 Borcová Turčianske Teplice 43,10
806935 Brieštie Turčianske Teplice 39,78
807222 Budiš Turčianske Teplice 24,90
809951 Čremošné Turčianske Teplice 15,48
810746 Diviaky Turčianske Teplice 40,63
811874 Dolná Štubňa Turčianske Teplice 44,23
813362 Dubové Turčianske Teplice 28,01
813982 Dvorec nad Turcom Turčianske Teplice 60,66 *
815381 Háj Turčianske Teplice 38,29
817708 Horná Štubňa Turčianske Teplice 39,10 *
821411 Ivančiná Turčianske Teplice 34,50
822396 Jasenovo Turčianske Teplice 17,14
822566 Jazernica Turčianske Teplice 40,45
822973 Kaľamenová Turčianske Teplice 32,79
832073 Liešno Turčianske Teplice 26,20
835846 Malý Čepčín Turčianske Teplice 44,62
838560 Moškovec Turčianske Teplice 39,91
838578 Mošovce Turčianske Teplice 43,46
843822 Ondrašová Turčianske Teplice 39,01
847909 Polerieka Turčianske Teplice 38,40
851582 Rakša Turčianske Teplice 36,43
853526 Rudno Turčianske Teplice 15,00
855863 Sklené Turčianske Teplice 38,42 *
856649 Slovenské Pravno Turčianske Teplice 37,77
865826 Dolný Turček Turčianske Teplice 12,94 *
865834 Horný Turček Turčianske Teplice 39,10 *
865877 Turčianske Teplice Turčianske Teplice 49,98
865923 Turčiansky Michal Turčianske Teplice 37,68
868922 Veľký Čepčín Turčianske Teplice 25,01


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood