Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800414 Bačka Trebišov 94,20 *
800422 Bačkov Trebišov 49,97
801674 Malá Bara Trebišov 60,14 *
801682 Veľká Bara Trebišov 69,10 *
802905 Biel Trebišov 81,92 *
803332 Svätá Mária Trebišov 105,88 *
803561 Boľ Trebišov 40,31
803847 Borša Trebišov 54,81
803944 Boťany Trebišov 97,24 *
803987 Božčice Trebišov 49,10
806170 Brehov Trebišov 65,98 *
806421 Brezina Trebišov 70,11
807681 Byšta Trebišov 41,22 *
807991 Cejkov Trebišov 84,00
809195 Čeľovce Trebišov 77,63
809276 Čerhov Trebišov 66,32 *
809331 Černochov Trebišov 68,64 *
809551 Čierna Trebišov 72,42 *
809594 Čierna nad Tisou Trebišov 96,92 *
810096 Dargov Trebišov 47,48
811181 Dobrá Trebišov 93,40 *
813991 Dvorianky Trebišov 63,79
814172 Egreš Trebišov 75,45
819069 Hraň Trebišov 56,16 *
819247 Hrčeľ Trebišov 82,73
819263 Hriadky Trebišov 80,11
823635 Kašov Trebišov 67,55
823686 Veľký Kazimír Trebišov 70,98
827908 Kožuchov Trebišov 96,09
828360 Kráľovský Chlmec Trebišov 73,54 *
828815 Kravany Trebišov 23,82 *
830089 Kuzmice Trebišov 74,56
830275 Kysta Trebišov 65,26
830500 Ladmovce Trebišov 70,36 *
830682 Lastovce Trebišov 78,89
831263 Kapoňa Trebišov 88,28 *
831271 Leles Trebišov 80,38 *
834092 Luhyňa Trebišov 62,06 *
835650 Malé Ozorovce Trebišov 78,14
835706 Malé Trakany Trebišov 62,28
835854 Malý Horeš Trebišov 76,90
835862 Malý Kamenec Trebišov 85,16 *
836842 Michaľany Trebišov 81,32 *
837563 Milhostov Trebišov 103,16 *
841200 Nižný Žipov Trebišov 82,64 *
842851 Novosad Trebišov 97,44 *
842893 Malý Ruskov Trebišov 103,76 *
842907 Veľký Ruskov Trebišov 87,60
845361 Parchovany Trebišov 52,19
846881 Plechotice Trebišov 81,15
846902 Svätuše Trebišov 63,26 *
847895 Poľany Trebišov 37,14
849677 Pribeník Trebišov 84,04
850845 Rad Trebišov 80,78 *
854531 Sečovce Trebišov 59,11
855570 Sirník Trebišov 55,82 *
856452 Slivník Trebišov 70,44
856631 Slovenské Nové Mesto Trebišov 51,18
857319 Soľnička Trebišov 43,20
857343 Nová Vieska pri Bodrogu Trebišov 101,82 *
857351 Somotor Trebišov 54,79
857360 Véč Trebišov 84,76 *
857840 Stankovce Trebišov 41,43
858889 Strážne Trebišov 45,38
858960 Klin nad Bodrogom Trebišov 83,85
858978 Streda nad Bodrogom Trebišov 53,11
859885 Svinice Trebišov 59,14 *
864188 Trebišov Trebišov 86,44
864765 Malá Tŕňa Trebišov 59,74 *
864773 Veľká Tŕňa Trebišov 64,68
865303 Trnávka Trebišov 74,86
867586 Veľaty Trebišov 99,08
868230 Veľké Ozorovce Trebišov 79,27
868698 Veľké Trakany Trebišov 99,98 *
869007 Veľký Horeš Trebišov 84,65
869015 Veľký Kamenec Trebišov 99,98 *
869473 Viničky Trebišov 71,36 *
869627 Višňov Trebišov 47,52
869996 Vojčice Trebišov 61,12
870005 Vojka Trebišov 48,49
872393 Zatín Trebišov 40,42
872822 Zbehňov Trebišov 79,00 *
873161 Zemplín Trebišov 41,67
873179 Stanča Trebišov 96,58 *
873187 Úpor Trebišov 101,04 *
873195 Zemplínsky Klečenov Trebišov 72,24
873217 Zemplínska Teplica Trebišov 72,87
873241 Zemplínske Hradište Trebišov 79,00 *
873250 Zemplínske Jastrabie Trebišov 74,85
873268 Zemplínsky Branč Trebišov 99,24 *
875376 Pavlovo Trebišov 105,88 *
875384 Malý Kazimír Trebišov 73,13
950025 Nový Horeš Trebišov 74,85


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood