Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802174 Batizovce Poprad 28,79
814652 Filice Poprad 17,91
814661 Gánovce Poprad 34,24 *
815098 Gerlachov Poprad 20,00
817040 Hôrka Poprad 31,10
818721 Hozelec Poprad 33,92 *
819131 Hranovnica Poprad 19,65
822183 Jánovce Poprad 27,51
822191 Machalovce Poprad 28,17
828807 Kravany Poprad 29,84
832537 Liptovská Teplička Poprad 6,08
833959 Lučivná Poprad 10,23
836371 Matejovce Poprad 54,55
836702 Mengusovce Poprad 40,31
836711 Štôla Poprad 39,94
837784 Mlynica Poprad 46,19
840963 Nižná Šuňava Poprad 31,06 *
841820 Nová Lesná Poprad 30,00
848174 Poprad Poprad 20,66
848221 Spišská Sobota Poprad 22,32
848298 Stráže pod Tatrami Poprad 63,01
848417 Veľká Poprad 20,30
857599 Spišská Teplica Poprad 36,98
857611 Spišské Bystré Poprad 17,95
857751 Spišský Štiavnik Poprad 18,08
858544 Starý Smokovec Poprad 12,94 *
859923 Svit Poprad 48,58 *
861375 Štrba Poprad 16,31
861405 Štrbské Pleso Poprad 47,72 *
862371 Švábovce Poprad 53,49
862568 Tatranská Lomnica Poprad 59,48 *
869163 Veľký Slavkov Poprad 23,55
869228 Vernár Poprad 7,83
869457 Vikartovce Poprad 26,46
870820 Vydrník Poprad 42,34 *
871354 Vyšná Šuňava Poprad 31,32 *
874108 Tatranská Javorina Poprad 12,94 *
874132 Ždiar Poprad 28,68 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood