Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802107 Bartošova Lehôtka Žiar nad Hronom 24,02 *
807419 Bukovina Žiar nad Hronom 15,30
807761 Bzenica Žiar nad Hronom 30,97
811921 Dolná Trnávka Žiar nad Hronom 39,31
811939 Dolná Ves Žiar nad Hronom 3,00
811947 Dolná Ždaňa Žiar nad Hronom 73,68 *
816191 Hliník nad Hronom Žiar nad Hronom 70,70 *
817791 Horná Trnávka Žiar nad Hronom 58,28 *
817830 Horná Ves Žiar nad Hronom 14,03
817848 Horná Ždaňa Žiar nad Hronom 31,21
874515 Horné Opatovce Žiar nad Hronom 16,00
819786 Hronská Dúbrava Žiar nad Hronom 13,14 *
821152 Ihráč Žiar nad Hronom 9,08
821942 Jalná Žiar nad Hronom 11,84
822124 Janova Lehota Žiar nad Hronom 19,33
822485 Jastrabá Žiar nad Hronom 11,58
826227 Kopernica Žiar nad Hronom 8,07
826588 Kosorín Žiar nad Hronom 62,21
827932 Krahule Žiar nad Hronom 26,15
828882 Kremnica Žiar nad Hronom 7,94
829021 Kremnické Bane Žiar nad Hronom 12,94 *
829854 Kunešov Žiar nad Hronom 7,84
823996 Kľačany Žiar nad Hronom 7,94
830518 Ladomer Žiar nad Hronom 104,08 *
831212 Lehôtka pod Brehmi Žiar nad Hronom 28,13
833169 Lovča Žiar nad Hronom 66,24 *
833177 Lovčica Žiar nad Hronom 17,49
834262 Lutila Žiar nad Hronom 38,24 *
834033 Lúčky Žiar nad Hronom 7,97
839868 Nevoľné Žiar nad Hronom 7,77
846724 Pitelová Žiar nad Hronom 46,00 *
849499 Prestavlky Žiar nad Hronom 20,01
850276 Prochot Žiar nad Hronom 9,02
852031 Repište Žiar nad Hronom 25,22 *
855871 Sklené Teplice Žiar nad Hronom 21,04 *
856045 Slaská Žiar nad Hronom 43,40 *
858048 Stará Kremnička Žiar nad Hronom 39,42 *
865265 Trnavá Hora Žiar nad Hronom 11,28
865567 Trubín Žiar nad Hronom 20,40
877689 Vieska Žiar nad Hronom 104,08 *
870846 Vyhne Žiar nad Hronom 98,38 *
860654 Šášovské Podhradie Žiar nad Hronom 77,66 *
874370 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 62,40 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood