Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800121 Adamovské Kochanovce Trenčín 25,50
803197 Bobot Trenčín 52,80
803201 Bobotská Lehota Trenčín 56,87
839663 Bošianska Neporadza Trenčín 33,12
820831 Chocholná-Velčice Trenčín 28,49
811173 Dobrá Trenčín 33,63
811726 Dolná Poruba Trenčín 9,58
811840 Dolná Súča Trenčín 12,64
838608 Dolné Motešice Trenčín 30,06
813001 Drietoma Trenčín 35,58 *
813290 Dubodiel Trenčín 42,88 *
873527 Hanzlíková Trenčín 73,28 *
817627 Horná Súča Trenčín 10,30
838616 Horné Motešice Trenčín 57,94 *
818216 Horné Srnie Trenčín 31,89
817856 Horňany Trenčín 47,48
818861 Hrabovka Trenčín 13,11
815586 Hámre Trenčín 29,78
872601 Istebník Trenčín 39,92
821471 Ivanovce Trenčín 45,65
826669 Kostolná-Záriečie Trenčín 29,83
829161 Krivosúd-Bodovka Trenčín 13,54
829731 Kubrica Trenčín 91,54 *
829722 Kubrá Trenčín 34,28
824879 Kľúčové Trenčín 33,58
835684 Malé Stankovce Trenčín 16,69
836664 Melčice Trenčín 32,73
837873 Mníchova Lehota Trenčín 27,18
839639 Nemšová Trenčín 45,03
843792 Omšenie Trenčín 12,22
843873 Opatovce Trenčín 66,27
843865 Opatová Trenčín 34,21
872598 Orechové Trenčín 56,76 *
845990 Petrova Lehota Trenčín 12,94 *
845957 Peťovka Trenčín 12,94 *
852929 Rozvadze Trenčín 15,85
839671 Rožňová Neporadza Trenčín 32,85
854735 Sedličná Trenčín 21,11
854841 Selec Trenčín 5,31
855600 Skala Trenčín 8,51
855782 Skalská Nová Ves Trenčín 9,34
857106 Soblahov Trenčín 30,20
859907 Svinná Trenčín 55,27
864374 Trenčianska Teplá Trenčín 33,78
864391 Trenčianska Turná Trenčín 31,97
872431 Trenčianska Závada Trenčín 30,07
864668 Trenčianske Biskupice Trenčín 47,48
864412 Trenčianske Jastrabie Trenčín 45,77
864421 Trenčianske Mitice Trenčín 35,08
864455 Trenčianske Teplice Trenčín 35,90 *
864528 Trenčín Trenčín 35,28
867713 Veľká Hradná Trenčín 12,80
867942 Veľké Bierovce Trenčín 52,59
868591 Veľké Stankovce Trenčín 17,41
872300 Zamarovce Trenčín 20,16
873063 Zemianske Lieskové Trenčín 31,06
873551 Zlatovce Trenčín 24,74
871664 Záblatie Trenčín 23,65
866415 Újazd Trenčín 14,25
833533 Ľuborča Trenčín 39,61
861782 Štvrtok Trenčín 42,77


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky