Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802425 Belejovce Svidník 50,01
802581 Beňadikovce Svidník 49,44 *
803341 Bodružal Svidník 20,22
808008 Cernina Svidník 18,10
808199 Cigla Svidník 45,00
811157 Dlhoňa Svidník 19,90 *
811351 Dobroslava Svidník 22,28
813311 Dubová Svidník 45,00
813567 Dukovce Svidník 18,09
814237 Fijaš Svidník 17,68
815136 Giraltovce Svidník 19,20
815969 Havranec Svidník 24,56 *
818828 Hrabovčík Svidník 44,14 *
820393 Hunkovce Svidník 24,40
822906 Jurkova Voľa Svidník 41,88 *
823163 Kalnište Svidník 10,26
823546 Kapišová Svidník 26,73
823759 Kečkovce Svidník 19,43
824984 Kobylnice Svidník 8,58
826278 Korejovce Svidník 24,50
827941 Krajná Bystrá Svidník 16,96
827967 Krajná Porúbka Svidník 16,70
827959 Krajná Poľana Svidník 22,69
828041 Krajné Čierno Svidník 17,84
827924 Kračúnovce Svidník 20,95
829641 Kružlová Svidník 28,65
829790 Kuková Svidník 15,50
829935 Kurimka Svidník 13,14
830542 Ladomirová Svidník 30,88
834386 Lužany pri Topli Svidník 10,29
833967 Lúčka Svidník 24,84
836427 Matovce Svidník 45,54 *
836516 Medvedie Svidník 24,45
836761 Mestisko Svidník 58,34 *
837687 Miroľa Svidník 26,53
836770 Mičakovce Svidník 9,83
837741 Mlynárovce Svidník 27,20
840815 Nižná Jedľová Svidník 69,91
840866 Nižná Pisaná Svidník 22,13
841137 Nižný Komárnik Svidník 20,16
841161 Nižný Mirošov Svidník 45,00
841170 Nižný Orlík Svidník 27,74
841862 Nová Polianka Svidník 51,84 *
843415 Okrúhle Svidník 52,84 *
850233 Príkra Svidník 14,53
850411 Pstriná Svidník 29,29
850993 Radoma Svidník 62,52 *
851515 Rakovčík Svidník 49,38 *
852864 Rovné Svidník 40,02 *
852911 Roztoky Svidník 30,00
857114 Soboš Svidník 49,38 *
950033 Stredná hora Svidník 59,14 *
859125 Stročín Svidník 30,00
859737 Svidnička Svidník 28,14 *
859745 Svidník Svidník 22,31
866695 Vagrinec Svidník 25,51
867284 Valkovce Svidník 38,56 *
871214 Vyšná Jedľová Svidník 67,56
871257 Vyšná Pisaná Svidník 20,28
871524 Vyšný Komárnik Svidník 23,18
871575 Vyšný Mirošov Svidník 17,67
871583 Vyšný Orlík Svidník 45,00
867365 Vápeník Svidník 35,17
843423 Šapinec Svidník 49,72 *
860441 Šarbov Svidník 30,86 *
860573 Šarišský Štiavnik Svidník 62,72 *
860743 Šemetkovce Svidník 25,19
861171 Štefurov Svidník 56,96 *
874213 Železník Svidník 21,35
874281 Želmanovce Svidník 19,39


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood