Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800261 Arnutovce Spišská Nová Ves 35,00
802824 Betlanovce Spišská Nová Ves 50,04 *
807575 Bystrany Spišská Nová Ves 42,79
820938 Chrasť nad Hornádom Spišská Nová Ves 26,21
810053 Danišovce Spišská Nová Ves 21,07
815781 Harichovce Spišská Nová Ves 39,70 *
816132 Hincovce Spišská Nová Ves 33,12 *
816477 Hnilec Spišská Nová Ves 58,74 *
816434 Hnilčík Spišská Nová Ves 67,30 *
818909 Hrabušice Spišská Nová Ves 26,88
821209 Iliašovce Spišská Nová Ves 28,86 *
822027 Jamník Spišská Nová Ves 19,46
822990 Kaľava Spišská Nová Ves 13,40 *
825760 Kolinovce Spišská Nová Ves 10,01
829307 Krompachy Spišská Nová Ves 4,07
831514 Letanovce Spišská Nová Ves 26,46
832031 Lieskovany Spišská Nová Ves 20,09
836125 Markušovce Spišská Nová Ves 29,92
836389 Matejovce nad Hornádom Spišská Nová Ves 22,24 *
837814 Mlynky Spišská Nová Ves 12,94 *
856665 Nižné Slovinky Spišská Nová Ves 3,72
843164 Odorín Spišská Nová Ves 20,68
843466 Olcnava Spišská Nová Ves 42,02
843725 Oľšavka Spišská Nová Ves 7,40
848557 Poráč Spišská Nová Ves 19,56
853411 Rudňany Spišská Nová Ves 12,94 *
856169 Slatvina Spišská Nová Ves 15,17
856754 Smižany Spišská Nová Ves 30,04
857386 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 27,17
857670 Spišské Tomášovce Spišská Nová Ves 41,64
857696 Spišské Vlachy Spišská Nová Ves 27,25
857734 Spišský Hrušov Spišská Nová Ves 25,74
862720 Teplička Spišská Nová Ves 29,76
870030 Vojkovce Spišská Nová Ves 33,92 *
856681 Vyšné Slovinky Spišská Nová Ves 5,75
869759 Vítkovce Spišská Nová Ves 34,42
862738 Šafárka Spišská Nová Ves 17,46 *
874183 Žehra Spišská Nová Ves 21,83


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhláškyAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood